Regels, afspraken en afwezigheid

We vinden het belangrijk dat je op school met plezier werkt en dat iedereen zich thuis voelt. Dat geldt voor leerlingen, personeel en voor onze bezoekers. De sfeer op school is goed. Dat houden we graag zo, samen met jou. 

                                                         

Te laat 

Ben je te laat?  Ga dan eerst naar de receptie voor een te-laatbriefje. Zonder briefje heb je geen toegang tot de les.  

                                               

Ziek of absent

In geval van ziekte verzoeken we je ouders vóór 08.30 uur de school te bellen op           073 - 6442929. 

Betreft het een schakelweek wilt u dan de ziekmelding per dag voor uw kind doorgeven.

Bij afwezigheid vanwege bezoek aan een arts, verzoeken we je ouders je een briefje mee te geven. Dat lever je in bij de receptie. Onze medewerkers noteren de absentie in Magister. We gaan er van uit dat dit soort afspraken zoveel mogelijk na schooltijd wordt gepland.


Ziek naar huis

Beterschap! Als je nog een proefwerk of so (schoolonderzoek)hebt vraag je eerst toestemming aan je leerlingbegeleider of afdelingsleider. In alle andere gevallen kom je naar de receptie. Wij proberen dan eerst contact met je ouders/verzorgers op te nemen, zodat deze weten dat je naar huis komt.  Je krijgt van de mederwerkers van de receptie  een ziek-/beter meldbriefje mee naar huis. Je blijft ziekgemeld staan tot je betermelding.

Wij vragen je ouders/verzorgers om bij ziekte tijdens de schakelweken  elke ochtend  contact op  te nemen met school.  Wij weten dan dat zij op de hoogte zijn van het ziekteverzuim .


Weer beter

Fijn! Als je weer beter bent laat je je één van je ouders/verzorgers een briefje schrijven met de reden en de periode van je afwezigheid.  Zij ondertekenen dit briefje.  Je levert het briefje dan bij de receptie in. Meteen bij aankomst op school en vóór aanvang van de lessen. De brugklasleerlingen laten dit door ouders/verzorgers invullen in het bij-de-hand-boekje.


Uit de les gestuurd

Ben je uit de les gestuurd? Ga dan naar je leerlingbegeleider. In overleg bepalen we een volgende stap.


Bijzonder verlof 

In bijzondere gevallen kan verlof buiten vakanties en vrije dagen worden aangevraagd bij de afdelingsleider. Je ouders kunnen hiervoor een schriftelijk verzoek indienen.

Criteria bijzonder verlof


Bij (langdurig) verzuim onderzoeken we de reden(en) voor je afwezigheid.We bespreken die intern (mentor, leerlingbegeleider, zorgteam) en zo nodig extern (leerplichtconsulent).