Schoolkosten

Hieronder zetten we de verschillende schoolkosten voor u op een rij.


Kosten zelf aan te schaffen middelen

Het gaat om middelen voor verschillende vakken als atlassen, woordenboeken en materialen bij de creatieve en natuurwetenschappelijke vakken. In de PiersonGids leest u hier meer over.


Excursies/reizen/examens

Als uw kind deelneemt aan bijvoorbeeld  examens voor de Cambridge opleiding, uitwisselingsprojecten en buitenlandse reizen (Pierson Actief) zijn hier kosten aan verbonden.  Dit zijn aparte kosten. U betaalt ze dus als uw kind er gebruik van maakt, anders niet.


Boeken

Schoolboeken  en digitale leermiddelen zijn gratis. Dat heeft de overheid enkele jaren geleden bepaald. Het ds. Pierson College heeft een eigen ‘boekenfonds’ en gebruikt de boeken en leermiddelen van Van Dijk Educatie.  Leerlingen hebben recht op één ‘boekenpakket’. Voor dyslectische leerlingen geldt een aangepaste regeling als ze gebruik maken van dyslexiesoftware op school.


Voor de volmacht voor ontvangst boekenpakket klik hier.


De Pierson brugklassen gaan werken met Chromebooks

Na gedegen onderzoek en een uitgebreide pilot van twee jaar in een aantal eerste en tweede klassen, waarbij meer dan vijftig docenten hebben gewerkt met Chromebooks in de les, willen wij vanaf schooljaar 2016-2017 de leerlingen laten werken met eigen Chromebooks, te beginnen in alle brugklassen.


Zo bereiden wij de leerling voor op de toekomst waarin het digitale werken een steeds grotere rol zal spelen. Tegelijkertijd bieden wij hiermee aantrekkelijk onderwijs dat uitdagend is en motiveert en nog meer mogelijkheid geeft om recht te doen aan de verschillen tussen leerlingen. We zien het chromebook als ondersteunend aan het lesmateriaal, waarbij we zeker ook met boeken  blijven werken. De school  investeert zelf substantieel in de aanschaf van Chromebooks. Hierdoor kunnen ouders voor een bedrag vanaf 8 euro per maand inclusief verzekering, in een huurkoop overeenkomst, na drie of vier jaar eigenaar zijn.


Betalingsregeling 

Heeft u problemen met het betalen van de schoolkosten? Dan kunt u contact opnemen met de Stichting Leergeld. Natuurlijk kunt u bij betalingsproblemen ook contact over de mogelijkheden opnemen met dhr. H. Spuijbroek, hoofd van de Financiële Administratie.


Mogelijkheid verzekering

Via Verus is voor het christelijk onderwijs door een verzekeringsmaatschappij Raetsheren van Orden een verzekeringspakket ontwikkeld voor (eigendommen van) leerlingen van het ds. Pierson College. In het pakket is een verzekering opgenomen voor ongevallen tijdens de schooluren, activiteiten in schoolverband en het rechtstreeks gaan naar en komen van school. De premie voor deze verzekering bedraagt € 29,- per schooljaar.