Kom jij werken bij het ds. Pierson College?

Op het ds. Pierson College wordt door 175 medewerkers vorm gegeven aan eigentijds onderwijs aan ongeveer 1.600 leerlingen.  De school heeft een sterk leerlinggericht karakter en werkt actief aan leerlingenbegeleiding en effectief onderwijs. Leerlingen en docenten werken aan het behalen van optimale leerresultaten.  In de bovenbouw is er naast klassikale lessen ook keuzewerktijd.


Alle medewerkers zijn lid van een afdeling en hebben een leidinggevende. Docenten werken daarnaast binnen hun eigen vaksectie en –cluster samen aan onderwijsontwikkeling binnen het eigen vak, doorlopende leerlijnen en vakoverstijgende samenwerking.


Wij vragen van onze (nieuwe) medewerkers sterke, resultaatgerichte teamspelers die het prettig vinden en in staat zijn om:

  • de visie en missie van de school tot uitdrukking te brengen in hun eigen handelen;
  • bij te dragen aan de ontwikkeling van en eigentijds onderwijs;
  • verantwoordelijkheid te dragen;
  • oplossingsgericht te werken;
  • hun eigen deskundigheid en professionaliteit te blijven ontwikkelen;
  • tot de voorlopers willen behoren.

Met betrekking tot de levensbeschouwelijke identiteit van de school verwachten we dat collega’s zich erin kunnen vinden en bereid zijn er een actieve bijdrage aan te leveren.


Vacatures 

Met ingang van heden hebben wij de volgende vacature:
docent(e) Verzorging            ongeveer 0,4 fte.

Volledige vacature > Met ingang van 19 februari 2018 hebben wij (wegens vervanging van ziekte) de volgende vacature:

 docent(e) Frans         2e graads bevoegdheid, 8 lesuren

De duur van de vervanging is onbekend, maar uiterlijk tot het einde van het schooljaar. De lessen zijn in de 3 verschillende klassen in de onderbouw.

Volledige vacature > Met ingang van 7 mei 2018 hebben wij (wegens vervanging van project-verlof) de volgende vacature:

 docent(e) Duits 1e graads bevoegdheid, ongeveer 0,7 fte. (18 lesuren)

Volledige vacature>
Ook als wij geen vacatures hebben ontvangen wij graag uw open sollicitatie. U kunt deze richten aan dhr. H. Spuijbroek.


Mobiliteit

Het ds. Pierson College is aangesloten bij ORION en maakt deel uit van het regionale samenwerkingsverband de Meierij (voor po, vo en bve).

Voor meer informatie over de samenwerking van de ORION-scholen en eventuele vacatures op ORION scholen www.orionscholen.eu