Kom jij werken bij het ds. Pierson College?

Op het ds. Pierson College wordt door 175 medewerkers vorm gegeven aan eigentijds onderwijs aan ongeveer 1.600 leerlingen.  De school heeft een sterk leerlinggericht karakter en werkt actief aan leerlingenbegeleiding en effectief onderwijs. Leerlingen en docenten werken aan het behalen van optimale leerresultaten.  In de bovenbouw is er naast klassikale lessen ook keuzewerktijd.


Alle medewerkers zijn lid van een afdeling en hebben een leidinggevende. Docenten werken daarnaast binnen hun eigen vaksectie en –cluster samen aan onderwijsontwikkeling binnen het eigen vak, doorlopende leerlijnen en vakoverstijgende samenwerking.


Wij vragen van onze (nieuwe) medewerkers sterke, resultaatgerichte teamspelers die het prettig vinden en in staat zijn om:

  • de visie en missie van de school tot uitdrukking te brengen in hun eigen handelen;
  • bij te dragen aan de ontwikkeling van en eigentijds onderwijs;
  • verantwoordelijkheid te dragen;
  • oplossingsgericht te werken;
  • hun eigen deskundigheid en professionaliteit te blijven ontwikkelen;
  • tot de voorlopers willen behoren.

Met betrekking tot de levensbeschouwelijke identiteit van de school verwachten we dat collega’s zich erin kunnen vinden en bereid zijn er een actieve bijdrage aan te leveren.


Vacatures

Met ingang van 1 augustus 2017 hebben wij de volgende vacature:
docent(e) Economie en/of Management & Organisatie *)
*) in verband met de nog exact te maken lessenverdeling is nog niet precies bekend voor welk vak de vacature zal gelden
1e graads, voor ongeveer 0,5 fte. Het gaat om reguliere uren in de middenbouw en bovenbouw havo/vwo.

Klik hier voor de volledige vacature Met ingang van 1 augustus 2017 hebben wij de volgende vacature:

docent(e) Wiskunde

1e graads, voor ongeveer 0,5 fte. Het gaat om reguliere uren in de bovenbouw havo/vwo.

Klik hier voor de volledige vacature 
Met ingang van 1 augustus 2017 hebben wij de volgende vacature:
docent(e) Scheikunde
1e graads, voor ongeveer 0,7-1,0 fte. Het gaat om reguliere uren in de middenbouw en bovenbouw havo/vwo.

Klik hier voor de volledige vacature
Met ingang van 1 juni (of zoveel eerder indien mogelijk) ontstaat door het vertrek van onze collega een vacature voor een enthousiaste en deskundige


COÖRDINATOR P&O (m/v)


De betrekkingsomvang is 1 fte (40 uur per week, 0,8 fte is bespreekbaar). Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de periode van een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling bij voldoende functioneren.  

Klik hier voor de volledige vacature 

Ook als wij geen vacatures hebben ontvangen wij graag uw open sollicitatie. U kunt deze richten aan dhr. H. Spuijbroek.


Mobiliteit

Het ds. Pierson College is aangesloten bij ORION en maakt deel uit van het regionale samenwerkingsverband de Meierij (voor po, vo en bve).

Voor meer informatie over de samenwerking van de ORION-scholen en eventuele vacatures op ORION scholen www.orionscholen.eu