Afdelingsleider

De afdelingsleider werkt samen met de leerlingenbegeleider en de mentor in de begeleiding van leerlingen. Afdelingsleiders hebben in het leerjaar/de leerjaren waarvoor zij verantwoordelijk zijn de leiding over de dagelijkse gang van zaken.


Afdelingsleiders 

De afdelingsleiders zijn samen met hun team verantwoordelijk voor de leerlingen en het onderwijs in de betreffende afdeling en hebben de leiding over de dagelijkse gang van zaken:

leerjaar 1:                      mw. S. Donker

leerjaar 2:                      dhr. M. van den Broek

vmbo-t3/4:                   dhr. W.J.H.M. IJsseldijk

havo-3 en vwo-3:      dhr. drs. F.P. Vermunt

havo-4/5:                       mw. V.E.M. Bevers 

atheneum-4 t/m 6:   dhr. F. Klumpers (waarnemend afdelingsleider)