di 04/04

Alle leerjaren: Centraal inhaalmoment

14.45 uur tot 17.00 uur: centraal inhaalmoment.