Bijles Op Pierson

Een mogelijkheid tot extra hulp!

Soms kun je extra hulp gebruiken om een bepaald vak beter onder de knie te krijgen. In een aantal gevallen bieden de lessen en de V-uren daar te weinig ruimte voor. Sommige leerlingen hebben moeite met het plannen. Er zijn oudere leerlingen die prima in staat zijn bepaalde stof aan medeleerlingen uit te leggen of die je kunnen helpen met het plannen. Zo iemand noemen we een tutor*.
Vanaf 9 september kun je jezelf aanmelden als je extra hulp wilt of als je tutor wilt zijn.

Dat kan op drie manieren:
1) Stuur een mail naar bijles@pierson.nl en geef in deze mail aan of je graag bijles wilt
krijgen of tutor wilt zijn. Je ontvangt dan een inschrijfformulier.
2) Neem een inschrijfformulier uit de kast bij de werkruimte naast B16, tegenover het prikbord.
3) Download en print het juiste BOP formulier op de link hieronder.

Bijles geven

Bijles krijgen

Het inschrijfformulier kun je ingevuld, met handtekening van een van je ouders/verzorgers en van je vakdocenten, inleveren bij de receptie.

Na ontvangst sta je ingeschreven en gaan we op zoek naar een geschikt persoon die jou kan helpen. Binnen twee weken ontvang je via e-mail bericht of we iemand voor je gevonden hebben. Daarna neemt de tutor contact op met de leerling die om de bijles vraagt.
Over de plaats (zelfstudieruimte), de dag, de tijd, de regelmaat en natuurlijk om welke stof het gaat, overleggen jullie samen.

Tutor zijn kan alleen als je in klas 2 of hoger zit. De vakdocent zal zijn of haar toestemming moeten geven. De vakdocent weet of de tutor het vereiste niveau voor het geven van bijles en de nodige vaardigheden bezit. De tutor kan mogelijk bij de vakdocent terecht voor eventuele vragen of oefenstof.
Bijles krijgen kost 5 euro per uur. De betaling regelt de leerling zelf met de tutor.
Informatie over BOP verschijnt op het prikbord bij de werkruimte van BOP (naast B16) en op de website. Heb je nog vragen of opmerkingen, loop dan gerust binnen tijdens het spreekuur op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur in de BOP werkruimte naast B16 of tijdens het mentoruur in C12.

Voor verdere informatie over BOP neem je contact op met mw. T. de Blaauw.  

* Tutor (opvoedkunde) uit Wikipedia, de vrije encyclopedie (uit het Latijn, voogd) wordt gebruikt om een vorm van voogdij, extra zorg, in onderwijssituaties aan te duiden. De leerling neemt dan even de rol van leerkracht.