Bijles Op Pierson

Een mogelijkheid tot extra hulp!


Beste leerling en ouder(s),


Soms kun je extra hulp gebruiken om een bepaald vak beter onder de knie te krijgen. In een aantal gevallen biedt de steunles daar te weinig ruimte voor. Sommige leerlingen hebben moeite met het plannen. Er zijn oudere leerlingen die prima in staat zijn bepaalde stof aan medeleerlingen uit te leggen of die je kunnen helpen met het plannen. Zo iemand noemen we een tutor*.
Vanaf 11 september kun je jezelf aanmelden als je extra hulp wil of als je tutor wil zijn.


Dat kan op drie manieren:
1) Stuur een mail naar bijles@pierson.nl en geef in deze mail aan of je graag bijles wil
krijgen of tutor wil zijn. Je ontvangt dan een inschrijfformulier.
2) Neem een inschrijfformulier uit de kast bij de werkruimte naast B16, tegenover het prikbord.
3) Download en print het juiste BOP formulier van ELO of van de site.
Het inschrijfformulier kun je ingevuld, met handtekening van een van je ouders/verzorgers en van je vakdocenten, inleveren bij de receptie.


Na ontvangst sta je ingeschreven en ga ik op zoek naar een geschikt persoon voor je. Binnen twee weken ontvang je via de mail bericht of ik een iemand voor je gevonden heb. Daarna neemt de tutor contact op met de leerling die om de bijles vraagt.
Over de plaats (zelfstudieruimte), de dag, de tijd, de regelmaat en natuurlijk om welke stof het gaat.


Tutor zijn kan alleen als je in klas 2 of hoger zit. De vakdocent zal zijn of haar toestemming moeten geven. De vakdocent weet of de tutor het vereiste niveau voor het geven van bijles en de nodige vaardigheden bezit. De tutor kan mogelijk bij de vakdocent terecht voor eventuele vragen of oefenstof.
Bijles krijgen kost 5 euro per uur. De betaling regelt de leerling zelf met de tutor.
Informatie over BOP verschijnt op het prikbord bij de werkruimte van BOP (naast B16) en op de Piersonsite.


Heb je nog vragen of opmerkingen, loop dan gerust binnen tijdens het spreekuur.
Op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur in de BOP werkruimte naast B16 of tijdens de steunles in C12.
* Tutor (opvoedkunde) uit Wikipedia, de vrije encyclopedie (uit het Latijn, voogd) wordt gebruikt om een vorm van voogdij, extra zorg, in onderwijssituaties aan te duiden. De leerling neemt dan even de rol van leerkracht.


Met vriendelijke groet, T. de Blaauw


Bijles geven

Bijles krijgen


Voor verdere informatie over BOP neem je contact op met mw. T. de Blaauw.