CUP (Contact Uren Planner)

CUP staat voor Contact Uren Planner. Het is een digitaal inschrijfsysteem waar leerlingen uit vmbo/t 4 en bovenbouw havo/atheneum zich wekelijks inschrijven voor keuzewerktijd (KWT) of Flexuren.