Laatste informatie omtrent het coronavirus

Hier vindt u de laatste informatie omtrent het coronavirus.

Update 2 november 2022

Er zijn voor de VO scholen in samenwerking met het ministerie van OC&W vier scenario’s opgesteld voor de lange termijn bij een opleving van het coronavirus.
Wij hebben een draaiboek opgesteld waarin voor elk scenario een algemeen en extra schooleigen maatregelenpakket beschreven. Zie dit nieuwsbericht voor uitgebreide informatie en het draaiboek.