Doorstromen naar de havo

Jaarlijks stromen diverse leerlingen, na het behalen van het vmbo-t diploma, door naar de havo. Leerlingen die vanuit een grotere mate van zelfstandigheid willen werken én die een goede motivatie hebben in verband met een gewenste vervolgopleiding, zijn welkom om een aanvraag in te dienen.

De aannamecommissie bespreekt de leerlingen die een aanvraag hebben ingediend. Bij de wens van de leerling om deze stap te maken, zijn niet alleen de behaalde resultaten, maar ook een continue actieve werkhouding en grote inzet van belang. De lesgevende docenten geven een onderbouwd advies betreffende het vereiste inzicht en de nodige inzet en kijken daarbij naar een langere periode in de schoolloopbaan. Dit advies naar de aannamecommissie moet positief zijn. Daarnaast wordt gekeken naar het gemiddelde cijfer (van SE1 en SE 2). Dit moet minimaal 6,8 zijn over de niet afgeronde eindcijfers van alle vakken waarin centraal examen wordt gedaan. Er mag maximaal één 5,0 voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde behaald worden. Daarnaast moet er een positief en onderbouwd havo-advies van de lesgevende docenten zijn.

Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) worden van het besluit van de aannamecommissie schriftelijk op de hoogte gebracht. Tussen het examen en het einde van het schooljaar zit een relatief lange periode die doorstromers kunnen gebruiken om zich voor te bereiden op de havo-opleiding. Te denken valt aan een compact (zelf)studieprogramma voor de kernvakken Nederlands, wiskunde en Engels. In de tweed helft van het schooljaar starten we al een bijspijkerprogramma voor de kernvakken om voor deze vakken op het zelfde niveau te komen met de instromers uit havo-3.