Flexuren

Het ds.Pierson College kent in vmbo/t4 een lesurensysteem waarin leerlingen ongeveer één derde van hun lesuren zelf plannen. Ze kiezen op basis van een Planwijzer waarin de vakken hun lesinhoud en planning aangeven. In de Planwijzer evalueren de leerlingen ook hun eigen voortgang. Zo leren ze in stappen om hun eigen leerproces vorm te geven en zelfverantwoordelijk te zijn.