Gebruik mobiele telefoon en social media

Mobiele telefoons zijn voor veel leerlingen een vanzelfsprekend communicatiemiddel geworden. Op school worden smartphones vaak gebruikt voor het raadplegen van roosters, het bijhouden van een agenda en het bellen of sms’en met ‘thuis’. De school wil voorkomen dat mobieltjes tijdens lessen dusdanig worden gebruikt dat het ten koste van de les, de concentratie en de privacy gaat. Daarom zijn er op school duidelijke regels voor het gebruik van de mobiele telefoon.


Soms willen leerlingen in overleg met ouder(s) bereikbaar zijn vanwege bijvoorbeeld familieomstandigheden, en wordt er toestemming gevraagd om de mobiele telefoon aan te laten staan tijdens lessen. We willen u vragen om dat niet met uw kind af te spreken maar dat eerst met ons te bespreken. Meestal is een andere oplossing namelijk beter: in geval van nood kunt u altijd onze receptie bereiken. Deze zal de mentor, leerlingbegeleider of afdelingsleider inseinen. Wij kunnen uw zoon/dochter altijd bereiken en kunnen een inschatting maken van de situatie en omstandigheden wanneer er een dringend bericht moet worden doorgegeven. Zo weten we zeker dat er iemand is om uw kind op te vangen wanneer er vervelende of spannende berichten zijn. Zo hoeft uw kind niet in spanning te zitten en de telefoon steeds in de gaten te houden. En zo kunnen de leerlingen in de klas ongestoord verder werken.

Aan het begin van het schooljaar bespreken de mentoren in alle mentorgroepen de gebruiksregels voor mobiele telefoons.


Tijdens het brugklaskamp heeft iedere klas regels opgesteld om respectvol met elkaar om te gaan op social media. We merken ieder jaar dat er whatsappgroepen ontstaan waarin ontzettend veel berichten worden geplaatst en waarin nog laat ’s avonds gesprekken worden gevoerd. Zou u hierover met uw kind willen nadenken, in gesprek willen gaan? Het is voor veel leerlingen moeilijk om hun eigen grenzen te bepalen in het gebruik van social media en dat gaat soms ten koste van concentratie, van slaap en van vriendschappen. Mocht u merken dat het binnen een klassenwhatsapp niet goed gaat, geeft u ons dat signaal dan door. We praten erover met de leerlingen maar onze mentoren nemen geen deel aan de appgroepen.