Huiswerk onder toezicht HOT

Ook dit schooljaar bestaat weer de mogelijkheid om deel te nemen aan het huiswerktoezicht voor leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3. De dagen waarop dit plaatsvindt zijn: maandag, woensdag en donderdag steeds van 14.20 uur tot 15.20 en/of van 15.10 tot 16.10 uur.


Deelname aan het huiswerkondertoezicht is gebonden aan een aantal regels en voorwaarden.

Hieronder treft u de belangrijkste aan:


  • De belangrijkste regel is wel dat de leerling in stilte werkt aan zijn/ haar huiswerktaak.
  • Altijd genoeg huiswerk / boeken bij zich hebben om een uur te kunnen werken.
  • De leerling is minimaal een uur aanwezig, direct aansluitend aan zijn laatste lesuur van die dag.
  • Zonder schriftelijk verzoek / mail van de ouders wordt de leerling geen toestemming gegeven afwezig te zijn. Als uw zoon/dochter niet aanwezig kan zijn, moet er altijd een e-mail gezonden worden naar mw. E. Rijkenberg. Bij ongeoorloofde absentie wordt contact met de ouder(s)/verzorger(s) opgenomen.
  • De periodes van huiswerktoezicht lopen parallel aan de vijf periodes en eindigen steeds vóór de schakelweek. De eerste periode is wat korter in verband met de opstart van het schooljaar. De exacte startdatum zal aan de deelnemende leerlingen bekend worden gemaakt.
  • Als een leerling is ingeschreven is dit in principe voor alle periodes. Officiële uitschrijving kan alleen schriftelijk plaatsvinden aan het einde van een periode.

                                    

U kunt uw zoon/dochter op vrijwillige basis inschrijven. Dit formulier mag uw zoon of dochter ingevuld en ondertekend afgeven bij mw. E. Rijkenberg.

 Aanmeldingen zullen in volgorde van binnenkomst behandeld worden. Wij willen er wel op wijzen dat u eerst samen met uw kind bekijkt of huiswerktoezicht daadwerkelijk nodig is.

De kosten bedragen voor deelname van 3 dagen per week bedragen € 5,00 en voor 2 dagen € 4,00.

U krijgt schriftelijk bericht of uw zoon/dochter geplaatst is. Daarna volgt een factuur. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met mw. E. Rijkenberg, bereikbaar via het telefoonnummer van de school of via het e-mailadres: e.rijkenberg@pierson.nl.