Keuzewerktijd (KWT)

Het ds. Pierson College kent in de bovenbouw een lesurensysteem waarin leerlingen ongeveer één derde van hun lesuren zelf plannen: ze schrijven zich wekelijks in voor deze keuzewerktijd (KWT). Bij KWT werken leerlingen zelfstandig aan schoolwerk met behulp van een Studieplanner. Er is een vakdocent aanwezig om te begeleiden en ondersteunen. In KWT-uren werken leerlingen uit verschillende leerjaren bij elkaar via (zelf)studie voor een vak.