Leerlingbegeleider

De leerlingbegeleider krijgt te maken met leerlingen die absent zijn (geweest), vragen of problemen hebben in de voortgang van hun schoolloopbaan of zich bij herhaling niet aan de regels en afspraken houden. De leerlingbegeleider werkt samen met de mentor en afdelingsleider in de begeleiding van leerlingen.


Leerlingbegeleiders 

leerjaar 1:                      mw. C. Linders

leerjaar 2:                      dhr. D. Sterken             

vmbo-t3/4:                   mw. M. van den Bosch 

havo-3 en vwo-3:      mw. M. Coonen 

havo-4/5:                       mw. A. Stefanowicz 

vwo-4 t/m 6:                mw. M. Wijnen