Centraal Examenrooster, tentamenrooster, Piersonweken, studieplanner, PTA


Centraal Examenrooster

Centraal eindexamen (1e tijdvak):

Donderdag 11 tot en met dinsdag 30 mei 2023 

Centraal eindexamen (2e tijdvak):

Maandag 19 tot en met vrijdag 30 juni


Exameninformatie vanuit de Rijksoverheid: 

Centraal Examenrooster 

Bevorderingsbeleid

Hoe sta je ervoor? Benieuwd of je door kan naar het volgende schooljaar? Bekijk hier de overgangsnormen voor je eigen leerjaar.

Bevorderingsbeleid 


Tentamenroosters

Extra tentamenweek voor T4, H5, A6: week 12: 20 t/m 24 maart. Klik op onderstaande button voor actuele tentamenroosters voor de examenleerlingen. 

Tentamenroosters


Piersonweken

Het schooljaar is ingedeeld in twee roosterperiodes: semesters. In het schooljaar zijn vijf Piersonweken opgenomen, waarin projecten en buitenschoolse leeractiviteiten (en in sommige gevallen toetsen) plaatsvinden.


Semester 1: begin schooljaar t/m 17 januari (16 weken)

Semester 2: 30 januari t/m einde schooljaar (16 weken)

Het rooster met toetsen en/of activiteiten van Piersonweken vind je in Magister en in Zermelo, twee weken voorafgaand aan de Piersonweek. Met vragen kun je terecht bij je vakdocent of bij je mentor. 

Vijf Piersonweken

  1. Week 42: 17 t/m 21 oktober
  2. Week 50: 12 t/m 16 december 
  3. Week 7: 13 t/m 17 februari
  4. Week 16: 17 t/m 21 april 
  5. Week 26: 28 juni t/m 5 juli

Extra tentamenweek voor T4, H5, A6: week 12: 20 t/m 24 maart


Studieplanners

Studieplanners zijn bedoeld als hulpmiddel bij je schoolwerk. Je vindt per vak: aanwijzingen, inleverdata, wat je in de lessen doet, hoe je met de lesstof omgaat, wanneer de lesstof wordt getoetst, welke weging toetsen hebben.

Studieplanners


Pierson exameninformatie, PTA en Examenreglement

Alle leerlingen uit de (voor)examenklassen ontvangen de Pierson exameninformatie, het vakinhoudelijk Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en het Examenreglement

Het Pierson exameninformatie document is een schooleigen vertaling van het Examenreglement, waarin op meer toegankelijke taal de regelgeving met betrekking tot de Schoolexamens en het Centrale Examen wordt toegelicht. In het PTA staat voor welke vakken toetsen worden afgenomen, welke herkansbaar zijn en hoe vaak deze meetellen.

Pierson exameninformatie, PTA, Examenreglement

 

De rekentoets

Nadat de Tweede Kamer in april 2020 al instemde met het wetsvoorstel dat het afschaffen van de rekentoets regelt, heeft ook de Eerste Kamer op 30 juni dit wetsvoorstel aanvaard. Hiermee is de centrale rekentoets met terugwerkende kracht (per augustus 2019) afgeschaft. Omdat het van belang is dat het vervolgonderwijs kan zien wat het rekenniveau van een leerling is die geen eindexamen doet in het vak wiskunde, is deze leerling vanaf het schooljaar 2020-2021 verplicht het Schoolexamen rekenen af te leggen.


Het resultaat voor het Schoolexamen rekenen is niet van invloed op de slaag-/zak-regeling, maar wordt vermeld op een bijlage bij de cijferlijst en het diploma. Een verdere uitwerking is terug te vinden in vak–PTA rekenen van vmbo-T4 en havo-5.