Centraal Examenrooster, tentamenrooster, schakelweekrooster, studieplanner, PTA


Centraal Examen- en tentamenrooster

Vanwege de coronacrisis gaan de Centrale Examens 2019-2020 niet door.


Overgangsnormen 

Hoe sta je ervoor? Benieuwd of je door kan naar het volgende schooljaar? Bekijk hier de overgangsnormen voor je eigen leerjaar.

 Overgangsnormen


Schakelweekroosters

Het schooljaar is ingedeeld in drie trimester, elk bestaande uit twee blokken van zes weken. Elk trimester wordt afgesloten met een schakelweek, waarin projecten en buitenschoolse leeractiviteiten (en in sommige gevallen toetsen) plaatsvinden. Klik op onderstaande button voor actuele schakelweekroosters. 

Schakelweekroosters


Studieplanners

Studieplanners zijn bedoeld als hulpmiddel bij je schoolwerk. Je vindt per vak: aanwijzingen, inleverdata, wat je in de lessen doet, hoe je met de lesstof omgaat, wanneer de lesstof wordt getoetst, welke weging toetsen hebben.

Studieplanners


Pierson exameninformatie, PTA en Examenreglement

Alle leerlingen uit de (voor)examenklassen ontvangen de Pierson exameninformatie, het vakinhoudelijk Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en het Examenreglement.

Het Pierson exameninformatie document is een schooleigen vertaling van het Examenreglement, waarin op meer toegankelijke taal de regelgeving met betrekking tot de Schoolexamens en het Centrale Examen wordt toegelicht. In het PTA staat voor welke vakken toetsen worden afgenomen, welke herkansbaar zijn en hoe vaak deze meetellen.

Pierson exameninformatie, PTA, Examenreglement

 

De rekentoets

De rekentoets is met ingang van schooljaar 2019-2020 geen onderdeel meer van het eindexamen.

In een brief aan de Tweede Kamer van 5 april 2019 gaat de Minister in op de motie van de Kamerleden Rog en Van Meenen om te komen tot afschaffing van de rekentoets in het VO en vanaf schooljaar 2019-2020 geen cijfer van de rekentoets meer op te nemen op de cijferlijst. Hiervoor is een wetswijziging nodig. Een wetsvoorstel wordt na de zomer van 2020 verwacht. Tot die tijd blijft de bestaande regeling van kracht. Daarom gaat dit examenreglement uit van de bestaande situatie.