Examen- en herexamenrooster, tentamenrooster, schakelweekrooster, studieplanner, PTA

Het examen- en tentamenrooster 2019-2020 volgt zodra deze informatie bekend is.

Examen- en tentamenrooster


Overgangsnormen 

Hoe sta je ervoor? Benieuwd of je door kan naar het volgende schooljaar? Bekijk hier de overgangsnormen voor je eigen leerjaar.

 Overgangsnormen


Schakelweekroosters

Het schooljaar is ingedeeld in drie trimester, elk bestaande uit twee blokken van zes weken. Elk trimester wordt afgesloten met een  schakelweek, waarin projecten en buitenschoolse leeractiviteiten (en in sommige gevallen toetsen) plaatsvinden. Klik op onderstaande button voor actuele schakelweekroosters. 

Schakelweekroosters


Studieplanners

Studieplanners zijn bedoeld als hulpmiddel bij je schoolwerk. Je vindt per vak: aanwijzingen, inleverdata, wat je in de lessen doet, hoe je met de lesstof omgaat, wanneer de lesstof wordt getoetst, welke weging toetsen hebben.

Studieplanners


Programma voor toetsing en afsluiting (PTA)

Leerlingen uit de (voor)examenklassen vinden hier de meest recente PTA-regelingen.PTA-regeling

Alle leerlingen uit de (voor)examenklassen ontvangen het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Daarmee start voor een aantal vakken de afname van toetsen die meetellen voor het eindexamen. In de vierde klas van het geldt dat voor een beperkt aantal vakken (bv. biologie en maatschappijleer). In de vijfde klas neemt dat aantal toe. In de zesde klas zijn alle toetsen afsluitend.

In het PTA staat voor welke vakken toetsen worden afgenomen en hoe vaak deze meetellen. Tevens is het schoolexamenreglement opgenomen. Hierin staat ook vermeld hoe omgegaan wordt met onregelmatigheden bij PTA-toetsen. Soms denken leerlingen hier nog wel eens te makkelijk over. In de klas en ook op de eerste ouderavond wordt aandacht besteed aan dit boekje. Leest u het eens door.


Naast de PTA-regeling ontvangen alle leerlingen jaarlijks  een boekje met de studieplanners voor de eerste periode. Voor alle vakken staan daarin weektaken, opdrachten, inleverdata en toetsen vermeld.


De rekentoets

De rekentoets is een onderdeel van het eindexamen. Lees verder.