Overgangsnormen, schakelweekroosters, studieplanners, PTA

Examen en tentamenroosters

Overgangsnormen 

Hoe sta je ervoor? Benieuwd of je door kan naar het volgende schooljaar? Bekijk hier de overgangsnormen voor je eigen leerjaar.

 Overgangsnormen

Schakelweekroosters

Het schooljaar is ingedeeld in 5 periodes. Iedere periode wordt afgesloten met een  schakelweek, waarin toetsen, projecten en buitenschoolse leeractiviteiten plaats vinden. Klik op onderstaande button voor actuele schakelweekroosters.

 Schakelweekroosters

Studieplanners

Studieplanners zijn bedoeld als hulpmiddel bij je schoolwerk. Je vindt per vak: aanwijzingen, inleverdata, wat je in de lessen doet, hoe je met de lesstof omgaat, wanneer de lesstof wordt getoetst, welke weging toetsen hebben.

Studieplanners

Programma voor toetsing en afsluiting

Leerlingen uit de (voor)examenklassen vinden hier de meest recente PTA-regelingen.PTA-regeling

Alle leerlingen uit de (voor)examenklassen ontvangen het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Daarmee start voor een aantal vakken de afname van toetsen die meetellen voor het eindexamen. In de vierde klas van het geldt dat voor een beperkt aantal vakken (bv. biologie en maatschappijleer). In de vijfde klas neemt dat aantal toe. In de zesde klas zijn alle toetsen afsluitend.

In het PTA staat voor welke vakken toetsen worden afgenomen en hoe vaak deze meetellen. Tevens is het schoolexamenreglement opgenomen. Hierin staat ook vermeld hoe omgegaan wordt met onregelmatigheden bij PTA-toetsen. Soms denken leerlingen hier nog wel eens te makkelijk over. In de klas en ook op de eerste ouderavond wordt aandacht besteed aan dit boekje. Leest u het eens door.


Naast de PTA-regeling ontvangen alle leerlingen jaarlijks  een boekje met de studieplanners voor de eerste periode. Voor alle vakken staan daarin weektaken, opdrachten, inleverdata en toetsen vermeld.


De rekentoets


De rekentoets is een onderdeel van het eindexamen. Lees verder.