Roosterwijzigingen

  


A1A     ma7-8 vrij           

HA1C    ma6   vrij           

HA1D    ma6-8 vrij           

HA1F    ma7   vrij           

TH1J    ma7   vrij           

A2A     ma6   Du (kps) in B19
A2A     ma7   vrij           

A2B     ma6-7 vrij           

A2C     ma6   Tn (rik) in A8 
A2C     ma8   vrij           

HA2C    ma6   Tn (rik) in A8 
HA2C    ma8   vrij           

HA2D    ma6   vrij           

HA2E    ma6-7 vrij           

HA2F    ma5   Mu (vha) in COL
HA2F    ma6-7   vrij           

HA2G    ma6   vrij           

TH2H    ma7   vrij           

TH2I    ma6-7 vrij           

TH2J    ma7   vrij           

TH2K    ma6   *inv  in AULA  
TH2K    ma7   Du (kps) in B19

T3A     ma7-8 vrij           

T3B     ma7-8 vrij           

T3C     ma7-8 vrij           

T3D     ma7   vrij           

T32AK   ma6   vrij           

H3A     ma6-7 vrij           

H3C     ma6   Fa (prv) in B14
H3C     ma7   vrij           

H3D     ma6   vrij           

H3E     ma7-8 vrij           

A3A     ma7-8 vrij           

A3B     ma6   vrij           
A3B     ma7   Fa (prv) in B14

A3D     ma7-8 vrij           

T4B     ma7-8 vrij           

T43GS   ma6   vrij           

T43WI   ma6   vrij           

H4A     ma6   vrij           

H4D     ma6   vrij           

H4E     ma6   Ne (rkk) in Zs 

H42CIS  ma7   CIS (coo) in Zs

H42FA   ma7   FA (ott) in Zs 

H48EC   ma8   EC (vek) in Zs 

H48GS   ma8   GS (sas) in Zs 

H48WA   ma8   WA (lmr) in Zs 

A48CIS  ma7   CIS (coo) in Zs

A48EC   ma7   EC (vek) in Zs 

A48WA   ma7   WA (wlt) in Zs 

A48WB   ma7   WB (lmr) in Zs 

H5A     ma7-8 vrij           

H5C     ma7-8 vrij           

H5D     ma7-8 vrij           

H51SK   ma7   SK (pvl) in C15 

H58EC   ma6   EC (bsr) in Zs 

H58EN   ma6   EN (wlf) in Zs 

H5vNe   ma7   Ne (rkk) in Zs 

A54CAE  ma7   CAE (fnc) in Zs

A65WB   ma6   WB (lmr) in Zs 

bg1Dua  ma6   Dua (pll) in Zs

bg1Naf  ma8   Naf (vhr) in Zs

bg1Wbb  ma6   Wbb (wlt) in Zs

bg1tWIa ma6   tWIa (msd) in Zs


AFWEZIG MAANDAG 12 NOV


============A1A di7 vrij

HA1C di1-2 vrij

HA1C di3 Fa (gld) in C9

HA1C di4 Wi (hms) in C7

HA1F di7 Mt (dan) in B10

TH1H di7 vrij

TH1I di2 Wi (hms) in C7

TH1I di4 Ak (bvj) in B11

TH1I di7 vrij

TH1J di3 Wi (jnj) in C4

A2A di6 vrij

A2B di6 *inv

A2C di7 vrij

HA2C di7 vrij

HA2E di3 Ec (par) in B4

HA2G di6 vrij

HA2G di7 vrij


TH2H di2 Ak (bvj) in B11

TH2H di4 Ec (sdr) in C4

TH2H di6 Du (alr) in C4

TH2I di7 Mt (alr) in B20

TH2J di2 *inv

TH2J di4 Fa (hvl) in B4

T3B di7 vrij

T31DU di6 DU (bsc) in B4

H3A di5-6 vrij

H3B di7 vrij

H3C di7 Mt (krn afw) in C4

H3E di7 vrij

A3A di6-7 vrij

A3B di7 vrij

T41NASK2 di5 NASK (kle) in C15

T46Mpmn di7 vrij

H4A di6 Lb (smt) in Zs

H4F di6 Ma (pol) in Zs

H41WA di6 WA (ngt) in Zs

H45BE di5 BE (ing) in Zs

H47SK di3 SK (dnv) in C15

H49Mcoo di7 vrij

H49Ming di7 vrij

H49Mngt di7 vrij

H49Mott di7 vrij

H49Mpll di7 vrij

H49Msbs di7 vrij

H49Mwlf di7 vrij

H49Mwlt di7 vrij

A43EN di6 EN (fnc) in Zs

A43WB di6 WB (wlt) in Zs

H52MO di2 MO (ing) in Zs

H55GS di6 GS (sch) in Zs

H55MO di6 MO (ing) in Zs

H55WA di6 WA (hrk) in Zs

H59Mbkk di7 vrij

H59Mhzl di7 vrij

H59Mkrk di7 vrij

H59Msch di7 vrij

H59Mvhr di7 vrij

A50Mlmr di7 vrij

A50Mlnn di7 vrij

A50Mwij di7 vrij

A52NA di6 NA (vhr) in Zs

A55MO di1 MO (ing) in Zs

A56SK di5 SK (hey) in C6

A59WB di4 WB (ngt) in G3

A64BI di6 BI (lnn) in Zs

A64DU di6 DU (wij) in Zs

A64FA di6 FA (prv) in Zs

A67SK di3 SK (hey) in C18

A69Mmaa di7 vrij

A69Mprv di7 vrij

A69Mwts di7 vrij

bg2Akb di2 Akb (maa) in G6

bg2Bia di2 Bia (vrn) in C4

bg2Enc di6 Enc (hzl) in Zs

bg2Moa di3 Moa (ing) in Zs

bg2Nae di6 Nae (lns) in Zs

bg2Nee di6 Nee (stn) in Zs

bg2Wbb di6 Wbb (oms) in Zs


 ====================

Herkansingen di
13 nov  14:00

T4  in B7

H5 BI-MO-NE    in G1
H5 Na+WA(tm F) in G2
H5 WA  (G tm Z)in G3
----------------
inhalers H5 13:30 DU
         14:45 GS-WA
in E1
----------------

A6 BI-EC-NA-NE  in G4
A6 EN-MO    in G5
A6inhalers  in G5