Regels, afspraken en afwezigheid

We vinden het belangrijk dat je op school met plezier werkt en dat iedereen zich thuis voelt. Dat geldt voor leerlingen, personeel en voor onze bezoekers. De sfeer op school is goed. Dat houden we graag zo, samen met jou.                                                        

Te laat 

Ben je te laat? Ga dan eerst naar de receptie voor een te-laatbriefje. Zonder briefje heb je geen toegang tot de les. De eerstvolgende schooldag moet je om 8.00 uur op school zijn en je melden bij de receptie als je het 1e uur les hebt. Je meldt je om 08:30 uur als je het 1e (of langer) uur vrij bent.

Ziek of absent

In geval van ziekte verzoeken we je ouders om de ziekmelding via de nieuwe ziekmeldfunctie in het ouderaccount in Magister door te geven. Dit kan alleen voor vandaag of morgen en dient op elke ziektedag herhaald te worden. Indien een ziekmelding langer gaat duren dan twee dagen, verzoeken we je ouders contact op te nemen met de leerlingcoördinator van het betreffende leerjaar. Eventuele uitleg is te volgen in het instructiefilmpje of in deze Powerpoint.

Ouders kunnen ook nog steeds telefonisch een ziekmelding doorgeven: vóór 08.30 uur via telefoonnummer 073-6442929.

Bij afwezigheid vanwege bezoek aan een (tand)arts, verzoeken we je ouders een briefje mee te geven. Dat lever je in bij de receptie. Onze medewerkers noteren de absentie in Magister. Deze afspraken kunnen niet via het ouderaccount vastgelegd worden. Telefonisch is dit wel mogelijk. 

We gaan ervan uit dat dit soort afspraken zoveel mogelijk na schooltijd wordt gepland.

Ziek naar huis

Beterschap! Als je nog een proefwerk of so (schoolonderzoek) hebt vraag je eerst toestemming aan je leerlingcoördinator of afdelingsleider. In alle andere gevallen kom je naar de receptie. Wij proberen dan eerst contact met je ouders/verzorgers op te nemen, zodat deze weten dat je naar huis komt.  Je ziekmelding staat alleen genoteerd voor deze dag, als je morgen nog ziek bent moet er weer een nieuwe melding gedaan worden door je ouders.

Weer beter

Fijn! Het is niet nodig om een "beter-meld-briefje" mee te nemen op de dag dat je weer aanwezig bent op school. Zonder een ziekmelding voor de betreffende dag verwachten wij je in de les. 

Uit de les gestuurd

Ben je uit de les gestuurd? Ga dan naar je leerlingcoördinator. In overleg bepalen we een volgende stap.

Bijzonder verlof 

In bijzondere gevallen kan verlof buiten vakanties en vrije dagen worden aangevraagd bij de afdelingsleider. Je ouders kunnen hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. Klik hier voor meer informatie.

Bij (langdurig) verzuim onderzoeken we de reden(en) voor je afwezigheid. We bespreken die intern (mentor, leerlingcoördinator, zorgteam) en zo nodig extern (leerplichtconsulent).