Wijzigingen boekenfonds/boeken inleveren


Het onderwijs is volop in ontwikkeling en we zien dat in toenemende mate gepersonaliseerd leren vorm gegeven wordt.

Wijzigingen boekenfonds/boeken inleveren

Er zijn leerlingen die een versneld programma kiezen, extra vakken volgen of binnen een vak differentiëren. Ook wordt er meer gebruik gemaakt van digitale bronnen. Dit alles heeft gevolgen voor de benodigde leermiddelen. Om als school leerlingen meer flexibiliteit te kunnen bieden met betrekking tot de aanschaf van leermiddelen, hebben wij ervoor gekozen om een overstap te maken van een intern boekenfonds naar een extern boekenfonds. Vanaf komend schooljaar 2018/2019 zullen de boeken voor de leerlingen rechtstreeks geleverd worden door Van Dijk. Dit brengt voor ouder(s)/verzorger(s) geen extra kosten mee. Het externe boekenfonds houdt in dat ouder(s)/verzorger(s)/leerlingen voortaan zelf online de boeken moeten bestellen. Zij ontvangen hierover nog informatie via Van Dijk. De boeken zullen dan in de laatste week van de vakantie naar het huisadres gestuurd worden. Het voordeel hiervan is dat alle boeken en licenties voor aanvang van het nieuwe schooljaar al in het bezit van de leerling zijn. Dat is belangrijk om het nieuwe schooljaar goed te kunnen starten. De boeken zullen dit schooljaar dus ook voor het laatst worden ingenomen door school zelf.

Hieronder volgt een overzicht van de inname van de boeken:

Woensdag 27 juni 2018, Gymzaal op school

TH2 08.30 tot 09.30u
Ha2 09.30 tot 10.30u
A2 11.00 tot 12.00u
A4 12.30 tot 13.30u
H4 13.30 tot 15.00u

Donderdag 28 juni 2018, Gymzaal op school

Th1 08.30 tot 09.30u
Ha1 09.30 tot 10.45u
A1 11.00 tot 11.30u
H3 11.30 tot 12.30u
A3 13.00 tot 14.00u
T3 14.00 tot 15.00u

Vrijdag 29 juni 2018, Gymzaal op school

H5 08.30 tot 10.30u
A5 11.00 tot 12.00u
A6 11.15 tot 12.15u
T4 12.45 tot 13.45u

Meer informatie? Zie de brief aan ouder(s)/verzorger(s) en de brief van Van Dijk.Terug naar nieuwsoverzicht