Ouderavond Online veiligheid

In samenwerking met politie, bureau HALT en PowerUp 073, organiseren wij op woensdag 9 november een ouderavond over online veiligheid & online liefde voor ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit leerjaar 2.

Grenzen verkennen via internet is voor jongeren spannend en leuk, maar ze zien niet altijd de gevolgen in voor zichzelf of anderen. Op deze ouderavond nemen wij u mee in de online wereld waarin jongeren zich (kunnen) bevinden en gaan daarover met u in gesprek.

U bent op 9 november van harte welkom op het ds. Pierson College. De ouderavond start om 18.30 uur en duurt tot ongeveer 19.30 uur. Vanaf 18.15 uur is de zaal geopend.

Aanmelden kan via e-mail: t.deblaauw@pierson.nl

Ouderavond RMDSM (Resepect Me Don’t Sext Me)

ds. Pierson College

Geraert ter Borchstraat 1

‘s-Hertogenbosch