Rekentoets

De rekentoets: sinds schooljaar 2019-2020 geen onderdeel meer van het eindexamen.

In een brief aan de Tweede Kamer van 5 april 2019 gaat de Minister in op de motie van de Kamerleden Rog en Van Meenen om te komen tot afschaffing van de rekentoets in het VO en vanaf schooljaar 2019-2020 geen cijfer van de rekentoets meer op te nemen op de cijferlijst. Hiervoor is een wetswijziging nodig. Een wetsvoorstel wordt na de zomer van 2020 verwacht. Tot die tijd blijft de bestaande regeling van kracht. Daarom gaat dit examenreglement uit van de bestaande situatie.