Rekentoets

De rekentoets: onderdeel van het eindexamen

De rekentoets is een verplicht onderdeel van het eindexamen. Leerlingen hebben vier keer de gelegenheid om de rekentoets af te leggen. De eerste afname is in het voor-examenjaar. Willen leerlingen deze rekentoets herkansen of verbeteren, dan zijn er in het examenjaar zelf nog drie toetskansen.

De rekentoets en het eindexamen

Het resultaat van de rekentoets komt op de cijferlijst te staan, maar telt niet mee voor het behalen van het diploma. De overheid geeft meer informatie over de rekentoets:

- informatie voor vwo;

- informatie voor havo en vmbo/t;

- informatie over de rekentoets zelf.

Wat doet de school?

De school spant zich in om de rekenvaardigheid van leerlingen optimaal te houden of te krijgen. Dat doen we door in de rekenverwante vakken (wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, economie) aandacht te besteden aan rekenen. De leerlingen maken in de onderbouw hierbij gebruik van het boek Nu Rekenen. Er zijn ook periodieke diagnostische toetsen, waarin we de rekenvaardigheid van leerlingen peilen op de zogenaamde referentieniveaus.


Wat kunnen leerlingen/ouders toevoegen?

Ervaring wijst uit dat regelmatig zelfstandig oefenen en trainen erg helpt om de rekenvaardigheid te versterken of op peil te houden. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van een (gratis) online rekenprogramma www.beterrekenen.nl, waar dagelijks met rekenopgaven kan worden getraind. Daarnaast zijn er trainingsprogramma’s ‘op maat’ verkrijgbaar. De school beschikt ook over oefenboeken en uitwerkingen.


Nadere informatie is beschikbaar via één van de rekencoördinatoren:

De heer Van Drie 

Mevrouw Schreuders