Rekentoets

De rekentoets is een onderdeel van het eindexamen

De rekentoets is verplicht voor iedere examenleerling. Leerlingen hebben 4x de gelegenheid om de rekentoets af te leggen. De eerste afname is in het voorexamenjaar. Willen of moeten leerlingen deze rekentoets herkansen of verbeteren, dan zijn er in het examenjaar zelf nog drie toetskansen: in januari, maart of eind mei/begin juni.

Examenleerlingen die de rekentoets eerder niet haalden, ingestroomd zijn vanuit de havo of die zijn gezakt, maken in het najaar eerst een diagnostische toets. Vervolgens hebben zij tot half januari de tijd om hun rekenvaardigheid te versterken. Na de januaritoets zijn er voor hen dan nog twee toetsgelegenheiden: in maart en eind mei.

In de voorbereiding naar de rekentoets leggen voorexamenleerlingen uit T3, H4 en A5 eerst een diagnostische toets af. Zij hebben daarna nog een half jaar de tijd om het rekenen te trainen voor de eerste toets. Die vindt plaats in maart 2017.

Slagen voor de rekentoets
De rekentoets telt in 2016-2017 in atheneum 6 mee in de kernvakkenregeling. Voor vmbo-t en havo zal dat in de toekomst ook gaan gebeuren. Mentoren geven hierover tijdig informatie in de klas. Via onderstaande link vind je zelf ook alle belangrijke informatie over rekenen in de zak/slaagregeling:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/vraag-en-antwoord/wanneer-ben-ik-geslaagd-voor-de-rekentoets  

Wat doet de school?
De school spant zich in om de rekenvaardigheid van leerlingen optimaal te houden of te krijgen. Dat doen we door in de rekenverwante vakken (wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, economie, aardrijkskunde) aandacht te besteden aan rekenen. Er zijn ook periodieke toetsen, waarin we de rekenvaardigheid van leerlingen peilen op de zogenaamde referentieniveaus. Leerlingen en ouders krijgen daarvan jaarlijks een rapportage.

Wat kunnen leerlingen/ouders toevoegen?
Ervaring wijst uit dat regelmatig zelfstandig oefenen en trainen erg helpt om de rekenvaardigheid te versterken of op peil te houden. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van een (gratis) online rekenprogramma www.beterrekenen.nl, waar dagelijks met rekenopgaven kan worden getraind.

Daarnaast zijn er trainingsprogramma’s ‘op maat’ verkrijgbaar. Bijvoorbeeld ‘Got-It! rekenen’ Dit programma bepaalt via een instaptoets eerst de sterke en minder sterke kanten en maakt dan een automatisch trainingsprogramma op maat aan. Het programma kan via school besteld worden à €12,50 Neem hiervoor contact op met een van de rekencoördinatoren:

Aris van Drie                                       a.vandrie@piersonmail.nl
Angélique Schreuders                   a.schreuders@piersonmail.nl  

Leerlingen die bij rekentrainingen gesteund en gemonitord worden door hun ouders, halen merkbaar betere resultaten bij het rekenen!