ma 23/01

Alle leerjaren: 45-minutenrooster

Van woensdag 19 januari tot en met woensdag 25 januari hebben we 45-minutenrooster i.v.m. klassenbesprekingen.