Extra ondersteuningsbehoefte

Als de reguliere begeleiding onvoldoende blijkt te zijn, dan is het mogelijk om voor een korte periode maatwerk in te zetten. In deze periode krijgt de leerling extra ondersteuning op het vlak waarop hij dat nodig heeft. Dat kan  bijvoorbeeld zijn in de vorm van een training of door gesprekken met een coach.

Na de evaluatie bepalen we met u, als ouders en met de leerling, of er meer of voor langere tijd ondersteuning nodig is. In dat geval stellen we een plan (ontwikkelingsperspectief) op waarin we aangeven door wie en hoe de begeleiding vormgegeven gaat worden.  Wilt u weten of we passende ondersteuning kunnen bieden voor uw kind? Dan kunt u contact opnemen via de mentor of direct met de coördinator van ons ondersteuningsteam, mw. L. Brans:  l.brans@pierson.nl.

Bijlagen bij het Onderwijsondersteuningsplan: