Schoolstewards

We vinden het belangrijk dat leerlingen ècht meedoen in onze schoolorganisatie, verantwoordelijkheid nemen en zich betrokken voelen bij elkaar en de school.

Om die reden werken we met het programma “Schoolstewards”: leerlingen spelen een belangrijke rol bij het ondersteunen van een goed verloop van de pauzes in de school. De Stewards zijn de voorbeeldgroep in onze school. Zij nemen  in eerste instantie de verantwoordelijkheid  voor een schone, opgeruimde en veilige school. Zij nodigen andere leerlingen uit daaraan mee te werken en zij spreken hen aan op gedrag tijdens de pauzes. Zo wordt een draagvlak gecreëerd voor gezamenlijke verantwoordelijkheid.

We zetten onze leerlingen als Steward in omdat zij vanuit hun eigen belevingswereld leren andere leerlingen aan te spreken. Zij zien vanuit een ander perspectief hoe medeleerlingen zich gedragen en ze ervaren hoe ze daar een positieve invloed op kunnen hebben. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen nieuwe vaardigheden ontwikkelen waardoor zij groeien in hun persoonlijkheidsvorming.

Het programma Schoolstewards helpt ons om de leerlingen, ook op dit punt, echt die verantwoordelijkheid te geven die wij belangrijk vinden en die we hebben verwoord in ons schoolplan: de leerling aan het stuur!