Oplossingsgericht samenwerken

Op het ds. Pierson College is het uitgangspunt dat we oplossingsgericht samenwerken. Zowel met leerlingen als met ouders. Wij zijn er voor ieder kind en gaan uit van de sterke kanten van de leerling. Die zetten we in om de beoogde doelen te bereiken.

Jeugdgezondheidszorg

Vanuit de GGD Jeugdgezondheidszorg onderhouden de jeugdarts en jeugdverpleegkundige ‘korte lijntjes’ met school. Als voorbereiding op het contactmoment informeren zij bijvoorbeeld bij de mentoren naar de gezondheid en het welzijn van uw kind. Eventueel (ziekte)verzuim komt hierbij ook aan bod. De namen van de jeugdarts en de jeugdverpleegkundigen vindt u in onze schoolgids, de Piersongids.

Protocol medisch handelen

Dyslexie

Leerlingen met de diagnose dyslexie hebben recht op faciliteiten waarmee ze op hun eigen niveau tot hun recht kunnen komen. Faciliteiten worden toegekend op basis van wat de leerling nodig heeft, binnen de wettelijke kaders en de mogelijkheden van de school.

Klik hier om het dyslexieprotocol te lezen.

Groepstrainingen en schoolmaatschappelijk werk

Soms is er op sociaal-emotioneel gebied meer begeleiding nodig dan de mentor kan bieden. Dan is het goed te weten dat er op onze school  in leerjaar 1 een faalangst-reductietraining wordt aangeboden en de concentratie-taakaanpak (CTA) en een training sociale vaardigheden.

Ook is er wekelijks een schoolmaatschappelijk werker op school. De schoolmaatschappelijk werker kan (alleen in overleg met u) ook doorverwijzen naar het basisteam jeugd en gezin om andere vormen van hulp in gang te zetten. Wanneer we expertise van buiten de school nodig denken te hebben, wordt  uw kind  met uw toestemming in het zorgadviesteam met de externe partners  GGD en School Maatschappelijk Werk besproken .