Privacy

Het ds. Pierson College is zich bewust van de verantwoordelijkheid die wij hebben als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens. Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Camerabewaking

Met hulp van camera’s (extra ‘ogen’) zet de school in op een verbeterde handhaving van orde en veiligheid op school en op bewaking van goederen. Bij incidenten kan de school de opnames terugkijken voor het kunnen vellen van een oordeel over hetgeen op de beelden waarneembaar is.

Doelen van cameratoezicht voor het onderwijs zijn:

  1. de bescherming van de veiligheid en gezondheid van leerlingen, medewerkers en bezoekers;
  2. de beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen;
  3. de bewaking van zaken die zich in gebouwen of op terreinen bevinden;
  4. het vastleggen van incidenten

In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Natuurlijk kunt u als u vragen heeft ook terecht bij de directie.

Responsible Disclosure

Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming, dhr. Eric Dirkx die u kunt bereiken via dit emailadres: privacy@pierson.nl of via het algemene telefoonnummer van school: 073 6 44 29 29.

Klik hier voor ons cookiebeleid.