U-talent

Daarnaast neemt onze school deel aan U-talent, een initiatief van de Universiteit van Utrecht. U-Talent biedt havo- en vwo-leerlingen unieke mogelijkheden om zich te verdiepen en te verrijken. Leerlingen komen naar de Universiteit Utrecht of de Hogeschool Utrecht voor activiteiten die hen vergezichten en toepassingen laten zien van de bètavakken.

De deelnemende scholen bieden daarnaast verrijking en verdieping aan in het bètaonderwijs van hun eigen school. Leerlingen krijgen zo meer inzicht in onderwerpen die in het reguliere programma weinig aan bod kunnen komen: leren onderzoeken en ontwerpen, en samenwerken met andere gemotiveerde leerlingen. U-Talent biedt activiteiten voor leerlingen uit bijna alle leerjaren havo en vwo. Meer informatie over U-talent en een overzicht van alle leerlingactiviteiten vind je op de website van U-talent.

U-Talent partnerschool

Het  ds. Pierson college is een partnerschool van U-Talent, het bètanetwerk van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht.