“(G)roeien met de riemen die je hebt.”

Maarten Uijttenwaal, oud-leerling

Maatschappelijke stage

Wat is dat?

Maatschappelijke stage (MAS) is een vorm van binnen- en/of buiten school leren, waarbij leerlingen door middel van vrijwilligersactiviteiten kennis kunnen maken met en een bijdrage kunnen leveren aan allerlei aspecten en onderdelen van de samenleving.

Wat is het doel?

Maatschappelijke stages dragen bij aan maatschappelijke betrokkenheid van de leerlingen en aan hun besef van normen en waarden.

Door de stages leren jongeren andere groepen, zichzelf  en organisaties in de samenleving kennen en worden ze uitgedaagd om zichzelf in de toekomst vrijwillig in te zetten voor hun leefomgeving of anderen. Ze kunnen hun talenten ontwikkelen en zich al oriënteren op hun toekomst.

Wie loopt er stage?

Elke leerling op het ds. Pierson College doet in leerjaar 1, 2 en 3 een verplichte klassikale maatschappelijke stage. Daarnaast zijn er verschillende, niet verplichte mogelijkheden. In het begin van het schooljaar worden de leerlingen door hun mentor geïnformeerd over MAS.

Hoe is het georganiseerd?

De stage wordt opgebouwd in een leerlijn van klein/veilig (in school) naar breed (buiten school) en zelfstandig. Hierbij valt ook te denken aan een opbouw van sociale vaardigheden die nodig zijn voor het vervullen van een stage. De begeleider is de mentor van de leerling.

De leerlingen van leerjaar 1 gaan gezamenlijk met het project Going Global aan de slag. Leerjaar 2 kent een klassikaal project gericht op kwetsbare groepen in de samenleving. Leerlingen van leerjaar 3 hebben een klassikale maatschappelijke stage met hun mentor tijdens de landelijke NLdoet dag in maart.