di 19/11

Centraal inhaalmoment (Alle leerjaren)

Van 14.45 uur tot 17.00 uur: inhalen gemiste toetsen.