di 31/01

T4: Presentaties profielwerkstuk aan T3

Van 11.35 uur tot 14.30 uur presentatie profielwerkstukken aan T3.