Bijles Op Pierson (BOP)

Een mogelijkheid tot extra hulp!

Soms kun je extra hulp gebruiken om een bepaald vak beter onder de knie te krijgen. In een aantal gevallen biedt de steunles daar te weinig ruimte voor. Sommige leerlingen hebben moeite met het plannen. Er zijn oudere leerlingen die prima in staat zijn bepaalde stof aan medeleerlingen uit te leggen of die je kunnen helpen met het plannen. Zo iemand noemen we een tutor*.

Vanaf 27 september kun je jezelf aanmelden als je extra hulp wil of als je tutor wil zijn.  

Dat kan op drie manieren:

  1. Stuur een mail naar t.deblaauw@pierson.nl en geef in deze mail aan of je graag bijles wil krijgen of bijles wil geven (=tutor zijn). Je ontvangt dan een    inschrijfformulier.
  2. Neem een inschrijfformulier uit de kast bij de werkruimte naast B16, tegenover het prikbord.
  3. Download en print het juiste BOP-formulier hieronder:

Bijles nemen

Bijles geven

Het inschrijfformulier kun je ingevuld, met handtekening van een van je ouder(s)/verzorger(s) en van je vakdocenten inleveren bij de receptie, of digitaal verzenden.

Na ontvangst sta je ingeschreven en gaan we op zoek naar een geschikt persoon. Binnen twee weken ontvang je via mail bericht of we iemand voor je gevonden hebben. Daarna neemt de tutor contact op met de leerling die om de bijles vraagt. Jullie spreken samen af over de plaats (OLC/online/...), dag, tijd, regelmaat en natuurlijk om welke stof het gaat. 

Tutor zijn kan alleen als je in klas 2 of hoger zit. De vakdocent zal zijn of haar toestemming moeten geven. De vakdocent weet of de tutor het vereiste niveau voor het geven van bijles en de nodige vaardigheden bezit. De tutor kan zo nodig bij de vakdocent terecht voor eventuele vragen of oefenstof.                                                              

Bijles krijgen kost 5 euro per lesuur. De betaling regelt de leerling zelf met de tutor, voor de bijles begint. Vaak gebeurt dit via een Tikkie.                                                    

Informatie over BOP verschijnt op het prikbord bij de werkruimte van BOP (naast B16), op de beamers en op deze website.

Heb je nog vragen of opmerkingen, loop dan gerust binnen in C12 (verzorgingslokaal). Mevrouw De Blaauw is aanwezig op dinsdag, woensdagochtend en donderdag.


* Tutor (opvoedkunde) Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie (uit het Latijn, voogd) wordt gebruikt om een vorm van voogdij, extra zorg, in onderwijssituaties aan te duiden.  De leerling neemt dan even de rol van leerkracht.