Bijles Op Pierson (BOP)

Een mogelijkheid tot extra hulp!

Soms kun je extra hulp gebruiken om een bepaald vak beter onder de knie te krijgen. In een aantal gevallen bieden de lessen en de V-uren daar te weinig ruimte voor. Sommige leerlingen hebben moeite met het plannen. Er zijn oudere leerlingen die prima in staat zijn bepaalde stof aan medeleerlingen uit te leggen of die je kunnen helpen met het plannen. Zo iemand noemen we een tutor*.
Vanaf heden kun je jezelf aanmelden als je extra hulp nodig hebt of als je tutor wilt zijn.

Dat kan op drie manieren:
1) Stuur een mail naar t.deblaauw@pierson.nl en geef in deze mail aan of je graag bijles wilt krijgen of tutor wilt zijn. Je ontvangt dan een inschrijfformulier.
2) Haal een inschrijfformulier bij Mevr. de Blaauw in C12 (Verzorgingslokaal)
3) Download en print het juiste BOP-formulier op de link hieronder.

Bijles geven

Bijles krijgen

Het inschrijfformulier kun je ingevuld, met handtekening van een van je ouders/verzorgers en van je vakdocenten, inleveren bij de receptie of bij mevr. De Blaauw.

Na ontvangst sta je ingeschreven en gaan we op zoek naar een geschikt persoon die jou kan helpen. Binnen twee weken ontvang je via e-mail bericht of we iemand voor je gevonden hebben. Daarna neemt de tutor contact op met de leerling die om de bijles vraagt.
Over de plaats (zelfstudieruimte, OLC of online), de dag, de tijd, de regelmaat en natuurlijk om welke stof het gaat, overleggen jullie samen.

Tutor zijn kan alleen als je in klas 2 of hoger zit. De vakdocent zal zijn of haar toestemming moeten geven. De vakdocent weet of de tutor het vereiste niveau voor het geven van bijles en de nodige vaardigheden bezit. De tutor kan mogelijk bij de vakdocent terecht voor eventuele vragen of oefenstof.             

Bijles krijgen kost 5 euro per lesuur. De betaling regelt de leerling zelf met de tutor.                                                                                                                

Informatie over BOP verschijnt op het prikbord bij de Bibliotheek (naast B16) en op de Piersonsite.

Heb je nog vragen of opmerkingen, stuur dan een mailtje naar: 

t.deblaauw@pierson.nl

Mw. T. de Blaauw 

* Tutor (opvoedkunde) uit Wikipedia, de vrije encyclopedie (uit het Latijn, voogd) wordt gebruikt om een vorm van voogdij, extra zorg, in onderwijssituaties aan te duiden. De leerling neemt dan even de rol van leerkracht.