Cultureel Jongeren Pas (CJP)

Het ds. Pierson College is een leerlinggerichte school: naast goed eigentijds onderwijs en leerlingbegeleiding staat de ontwikkeling van leerlingen tot zelfstandig denkende mensen hoog op onze agenda. Het onderwijs richt zich op zowel de persoonlijke als de maatschappelijke vorming van de leerling.

Onze school heeft ervoor gekozen om via de CJP Cultuurkaart € 10,- per leerling beschikbaar te stellen voor culturele activiteiten.  

Het € 5,- tegoed van CJP voor alle leerlingen wordt bij het schooltegoed toegevoegd. Iedere afdeling beschikt daarmee voor alle leerlingen over het totale tegoed van € 15,- per leerling. Van dit geld worden per afdeling diverse culturele activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld ‘Globaland’ in leerjaar 1.

Iedere leerling ontvangt via zijn/haar schoolmail een activeringscode. De leerlingen kunnen de digitale kaart activeren via de website van CJP en dan kunnen ze per direct gebruik maken van de kortingen. Kijk regelmatig op de site van CJP voor actuele aanbiedingen. Die gaan veel verder dan de diverse film- museum- of theater kortingen. Zo krijg je ook korting bij bijv. de Slegte, Six, Ako, Cool-Cat, America-Today, NRC.next, Perry Sport maar ook op een scooter- of reisverzekering.

“Kunst is zo oud als de mensheid zelf, het is onderdeel van iedere cultuur en het is een belangrijk domein binnen de menselijke ervaring, net als wetenschap, technologie, wiskunde en de geesteswetenschappen. Om die reden verdient kunst een belangrijke plek in het Onderwijs.”  Ellen Winner (o.a. Harvard Project Zero) en Vincent Lancrin (analist en projectleider bij OESO).