“(G)roeien met de riemen die je hebt.”

Maarten Uijttenwaal, oud-leerling

Gebruik mobiele telefoon en social media

De telefoon wordt tegenwoordig gebruikt in vele onderwijstoepassingen die het onderwijs en het leerproces van leerlingen ten gunste kunnen komen. In negatieve zin merken wij echter dat de concentratie van leerlingen beïnvloed wordt door de afleidingen die telefoons veroorzaken. Dit zorgt voor een dilemma: we willen dat leerlingen de telefoon nuttig kunnen gebruiken en ook verstandig leren gebruiken, maar tegelijkertijd willen we de negatieve invloeden op het leren voorkomen, bijvoorbeeld concentratieverlies. Kortom: we zoeken een manier van werken waarbij we de voordelen behouden maar de nadelen uit de weg gaan.

Beleid mobiele telefoons

In het klaslokaal en in de Open Leer Centra is het gebruik van de telefoon niet toegestaan (dus ook niet via oortjes/airpods). Telefoons zijn niet zichtbaar en hoorbaar aanwezig. De leerlingen hebben de keuze om hun telefoon uit of op stil in hun tas of kluisje te doen of in de telefoontas te plaatsen die in elk lokaal hangt.

De schoolleiding is niet aansprakelijk voor diefstal of voor beschadiging van de in de telefoontas opgeborgen zaken. Bij het gebruik van de telefoontas worden de zaken dus nadrukkelijk niet aan de school in bewaring gegeven. De telefoontas dient te worden beschouwd als service van de school ten behoeve van de leerlingen. De tas hangt goed in het zicht in het lokaal en het is de eigen keuze van de leerling (eventueel in overleg met het thuisfront) om er gebruik van te maken.

Social media

Tijdens het brugklaskamp heeft iedere klas regels opgesteld om respectvol met elkaar om te gaan op social media. We merken ieder jaar dat er whatsapp-groepen ontstaan waarin ontzettend veel berichten worden geplaatst en waarin nog ’s avonds laat gesprekken worden gevoerd.

Zou u hierover met uw kind willen nadenken, in gesprek willen gaan? Het is voor veel leerlingen moeilijk om hun eigen grenzen te bepalen in het gebruik van social media en dat gaat soms ten koste van concentratie, van slaap en van vriendschappen.

Mocht u merken dat het binnen een WhatsApp-groep van de klas niet goed gaat, geeft u ons dat signaal dan door. We praten erover met de leerlingen, maar onze mentoren nemen geen deel aan de appgroepen.

Samengevat

  • In klaslokalen en OLC’s  is het gebruik van telefoons niet toegestaan
    (ook niet via oortjes of Airpots).
  • Mobieltjes staan uit/op stil in je eigen tas of in de telefoontas.
  • Telefoons zijn niet zichtbaar en hoorbaar aanwezig.
  • Er is geen ruimte voor uitzonderingen.

In geval van nood kunt u vanzelfsprekend altijd via de receptie in contact komen met uw zoon of dochter.