Aanmelding en toelating

Heb je gekozen voor het ds. Pierson College en wil jij je bij ons aanmelden? Dat kan door de volgende stappen te zetten:

  • Via onze website kunnen je ouder(s)/verzorger(s) je vanaf 17 februari 2020 vooraanmelden. 
  • Voor de officiële definitieve aanmelding kom je, samen met je ouder(s)/verzorger(s), naar onze school om in de aula het aanmeldformulier, dat door jullie via de website is ingevuld, te ondertekenen en om alvast een beetje kennis te maken. Het aanmeldformulier ligt voor je klaar op school (dit hoef je dus niet zelf mee te brengen). De officiële aanmeldmomenten zijn op dinsdag 3 maart 2020 van 15.00 uur tot 21.00 uur en op woensdag 4 maart 2020 van 15.00 uur tot 19.00 uur.

Wat breng je mee naar het aanmeldmoment?

Vanaf 17 februari kan je het aanmeldformulier digitaal invullen en verzenden via bovenstaande knop Vooraanmelden. Het formulier dat je op de website hebt ingevuld, ligt op 3 en 4 maart voor je klaar op onze school.

Op de dag van de aanmelding breng je mee:

  • het advies van de directeur van je basisschool (het schooladvies);
  • je identiteitsbewijs zodat we je gegevens kunnen controleren;
  • het IBAN (rekening)nummer van ouder(s)/verzorger(s). 

Centrale toewijzing

Hier vind je een brief met informatie over de werkwijze rondom de aanmelding en de toewijzing voor schooljaar 2020-2021. 

Deze infographic geeft meer informatie over de procedure rondom de toewijzing.


Aanmelden voor VIP

Is er extra ondersteuning nodig bij de overstap naar het voortgezet onderwijs? Dan is VIP misschien een geschikt traject. Via onderstaande link vind je meer informatie en het aanmeldformulier dat samen met je ouder(s)/verzorger(s) en de basisschool moet worden ingevuld. 

Informatie en aanmelden VIP>


Toelatingseisen

Vmbo-t / havo: advies tenminste vmbo-t

Havo / atheneum: advies tenminste havo*

Atheneum-extra: advies tenminste vwo

*Heb je een havo-advies dan kun je aanmelden voor de vmbo-t / havo klas óf voor de havo / atheneumklas. Misschien heeft de basisschool al aangegeven wat zij denken dat het beste bij je past op dit moment. We houden rekening met de wens van jou en je ouder(s)/verzorger(s). De plaatsingscommissie neemt een besluit over de klas waarin je gaat starten op basis van die wens en van de informatie die we van de basisschool krijgen. Sowieso hebben we in onze tweejarige brugperiode samen twee jaar de tijd om te ontdekken welk diploma je (als eerste) het beste kunt halen.


In bijzondere situaties

Ook als je extra ondersteuning nodig hebt, kun je je bij ons aanmelden. Je ouder(s)/verzorger(s) kunnen voor informatie en overleg contact opnemen met de coördinator van het ondersteuningsteam: Mw. M. van de Pol.


Vanuit voortgezet onderwijs overstappen naar het ds. Pierson College? 

Wij informeren u graag over de procedure rondom het vooraanmelden als zij-instromer op onze school. Deze procedure is in lijn met de afspraken die alle scholen voor Voortgezet Onderwijs in onze regio hebben gemaakt.

Als u de vooraanmeldingsformulieren met toebehoren heeft ingevuld en retour gezonden, komt de leerling in ons bestand voor zij-instromers 2020-2021 te staan. 

Vooraanmelden is mogelijk vanaf 1 maart 2020. Er zal hierna informatie worden opgevraagd bij de toeleverende school. De plaatsingscommissie bestudeert de vooraanmelding en stelt vast of een leerling geplaatst zou kunnen worden. Een leerling is in principe plaatsbaar wanneer hij regulier onderwijs volgt op een leerniveau dat de school aanbiedt. In het geval van het ds. Pierson College betreft dit de theoretische leerweg van het vmbo, havo en atheneum. In de maand april bekijkt de directie hoeveel leerlingen mogelijk kunnen instromen in de diverse leerjaren. Jaarlijks hebben wij een (beperkt) aantal plaatsen per leerjaar voor nieuwe leerlingen die op onze school instromen. Voor die leerlingen voor wie mogelijk een plaats beschikbaar is in het volgend schooljaar, volgt een intakegesprek. We nodigen de leerling samen met de ouder(s) hiervoor uit. Na de overgangsvergadering in juli is pas definitief duidelijk of er kan worden overgegaan tot plaatsing of niet.

Jaarlijks is een aantal plaatsen beschikbaar voor leerlingen die vanuit een andere school in één van de leerjaren wil instromen. Wij hanteren in dit kader een maximale groepsgrootte van 28 leerlingen. Indien u interesse heeft in een overstap naar onze school, kunt u bij mevr. Hoek van het decanaat vooraanmeldingsformulieren opvragen. Stuur dan een e-mail naar: m.hoek@pierson.nl.