Aanmelding en toelating

Heb je gekozen voor het ds Pierson College en wil jij je bij ons aanmelden? Dat kan door de volgende stappen te zetten:

  • Via onze website kunnen je ouder(s)/verzorger(s)  je vanaf 25 februari voor-inschrijven via een digtaal aanmeldformulier dat je tegen die tijd op deze plek kunt vinden.
  • Voor de officiële definitieve inschrijving kom je, samen met je ouder(s)/verzorger(s), naar onze school om in de aula de aanmeldformulieren, die door jullie via de website zijn ingevuld, te ondertekenen en om alvast een beetje kennis te maken.
  • De officiële aanmeldmomenten zijn op 5 maart 2018 van 15.00 uur tot 21.00 uur en op 7 maart van 15.00 uur tot 19.00 uur

Wat breng je mee?

Het aanmeldformulier kan in februari 2018 digitaal ingevuld worden via deze website. Op de dag van de inschrijving breng je mee: het advies van de directeur van je basisschool (het schooladvies) en een kopie van je identiteitsbewijs, het IBAN (rekening)nummer van ouder(s)/verzorger(s). 


Aanmelden voor VIP

Is er extra ondersteuning nodig bij de overstap naar het voortgezet onderwijs? Dan is VIP misschien een geschikt traject. Via onderstaande link vind je meer informatie en het aanmeldformulier dat samen met ouders en de basisschool moet worden ingevuld. 

Informatie en aanmelden VIP>


Centrale toewijzing


Te zijner tijd volgt op deze plek een brief met meer informatie over de werkwijze  rondom de vooraanmelding en de definitieve aanmelding voor schooljaar 2019-2020.


Meer weten over de werkwijze met betrekking tot de centrale toewijzing? Klik hier voor een infographic. 

 


Toelatingseisen

vmbo t – havo

advies tenminste vmbo t

havo – atheneum

advies tenminste havo*

atheneum-extra

advies tenminste vwo

  • heb je een havo-advies dan kun je aanmelden voor de vmbo-t - havo klas of voor de havo - atheneumklas. Misschien heeft de basisschool al aangegeven wat zij denken dat het beste bij je past op dit moment. We houden rekening met de wens van jou en je ouder(s)/verzorger(s). De plaatsingscommissie neemt een besluit over de klas waar je in gaat starten op basis van die wens en van de informatie die we van de basisschool krijgen. Sowieso hebben we in onze tweejarige brugperiode samen twee jaar de tijd om te ontdekken welk diploma je (als eerste) het beste kunt halen.

In bijzondere situaties

Ook als je extra ondersteuning nodig hebt, kun je je bij ons aanmelden. Je ouders kunnen voor informatie en overleg contact opnemen met de coördinator van het ondersteuningsteam , Mw. M. van de Pol.Vanuit voortgezet onderwijs

overstappen naar het ds. Pierson College? 

Jaarlijks zijn er aantal plaatsen beschikbaar voor leerlingen die vanuit een andere school in één van de leerjaren willen instromen. Ben jij hierin geïnteresseerd en wil je je aanmelden? Stuur dan een e-mail met je adresgegevens naar decanaat@pierson.nl en wij sturen je een aanmeldingsformulier toe. 

Ook als je vragen hebt, kun je contact opnemen met het decanaat van het Pierson College. Mw. N. van Lith en Mw. M. Hoek voorzien je van de juiste informatie.