Schoolfeesten, muziek maken en dansen

Af en toe is het tijd om samen een feestje te vieren en het schoolwerk even te laten voor wat het is. Dat kan bijvoorbeeld tijdens onze schoolfeesten. Deze feesten houden we op onze school en ze hebben altijd een thema.  Er is muziek in de aula, er wordt gedanst, gekletst, gelachen en je leert elkaar nog beter kennen.


Kun je zingen, een instrument bespelen of dansen? Tijdens Pierson Artistiek kun je dit laten zien aan een enthousiast publiek! 


Musical 

 

De laatste musical speelden wij Summer Nights, het swingende verhaal over Danny, Sandy en hun vrienden op Rydell High School.

Elke vrijdag werd er intensief gerepeteerd door leerlingen van alle leerjaren. Andere groepen leerlingen werkten aan het decor en de kleding. Samen is er door de Piersonners een fantastische musical neergezet. Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de volgende musical in volle gang.