Leerlingvertegenwoordiging

Wat houdt jou bezig: roosters, pauzetijden, huiswerk, schoolfeesten, lessen?

Je brengt veel tijd door op school. Daarom is het belangrijk dat je het goed naar je zin hebt. We zijn benieuwd naar jouw mening: heb jij ideeën, erger je je aan iets of wil je aandacht voor iets dat echt anders kan? Laat het ons weten!


Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit twee vertegenwoordigers uit alle zes de afdelingen binnen de school. Zo is de leerlingenraad een goede afspiegeling van de leerlingen op de school.

De leerlingenraad organiseert toffe evenementen en zorgt dat de stem van leerlingen wordt vertegenwoordigd binnen de school. Om die stem zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, is input van leerlingen heel belangrijk. Laat ons weten wat jou, als leerling, bezighoudt en waar jij verbeterpunten ziet.

Daarnaast is de leerlingenraad altijd beschikbaar voor vragen of problemen. Je kan contact opnemen via leerlingenraad@pierson.nl .

 • Leerjaar 1
onbekend
onbekend
 
 • Leerjaar 2
Marietta Yalda
Dylan van Setten
 
 • Havo/atheneum 3
Isabelle Ras
Fenna ten Have
 
 • Vmbo-T 3/4
Daphne Tielen
Ikhlasse Biyahia
 
 • Havo 4/5
Julia Wessels
Cato Robberegt
 
 • Atheneum 4/5/6
Tuyl Huiskamp
Stelle Beckers
 
 • Dagelijks bestuur
Hannah van de Water (voorzitter)
Victor Visser (secretaris)

Wat doen we precies?

Graag vertellen wij wat meer over wat de leerlingenraad doet en betekent.

De leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen binnen de school en maakt school voor leerlingen nog iets leuker. Wat het officieel betekent, lees je hieronder.

De leerlingenraad heeft tot doel:

 • Het behartigen van de belangen van alle leerlingen.
 • D.m.v. adviezen invloed uit te oefenen op de besluitvorming op school.
 • Het regelen en organiseren van activiteiten die in het belang zijn van de leerlingen, of ten goede komen aan de sfeer op school, dit altijd in overleg met de directeur Onderwijs & Ontwikkeling.
 • De leerlingen inspraak te geven in de activiteiten van de leerlingenraad en hen daarover voldoende te informeren.

Daarnaast houd je je ook nog bezig met één bepaald onderwerp, zoals:

 • Onderwijs
 • Identiteit en Duurzaamheid
 • Communicatie
 • Buitenschoolse activiteiten
 • Evenementen 

Wel belangrijk om te weten is dat de leerlingenraad geen officiële functie heeft binnen de school. De leerlingenraad denkt mee, adviseert, informeert en organiseert. We geven adviezen aan bijvoorbeeld de directie en de medezeggenschapsraad (MR), zo blijven zij op de hoogte van de meningen van leerlingen. Zij zijn niet verplicht hier iets mee te doen.

Wij vergaderen met de leerlingenraad ongeveer 7 keer per jaar, meestal in de middag na school. Het is mogelijk dat je voor deze vergaderingen stukken moet lezen of jezelf moet voorbereiden. Houd hier rekening mee!

De leerlingenraad is een mooie ervaring en een kans om een kijkje te nemen achter de schermen van de school en de stem van alle leerlingen te laten horen.

Heb je een vraag? Laat het ons weten via leerlingenraad@pierson.nl.