Lestijden en vakanties

Lestijden

Elke dinsdag hebben we een 45-minutenrooster met aan het einde van de dag een mentoruur voor de hele mentorklas en aansluitend een steunles voor de leerlingen die dat nodig hebben. 


Schoolvakanties 2022-2023

Herfstvakantie: maandag 24 tot en met vrijdag 28 oktober 2022

Kerstvakantie: maandag 26 december 2022 tot en met vrijdag 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie: maandag 20 tot en met vrijdag 24 februari 2023

Meivakantie: maandag 24 april tot en met vrijdag 5 mei 2023

Zomervakantie: maandag 17 juli tot en met vrijdag 25 augustus 2023


Verzuim is alleen toegestaan met een geldige reden zoals ziekte van de leerling of doktersbezoek. In een aantal bijzondere gevallen is extra verlof mogelijk.


Vrije dagen 2022-2023

Maandag 10 april 2023: Tweede Paasdag

Donderdag 27 april 2023: Koningsdag (valt in de meivakantie)

Donderdag 18 + vrijdag 19 mei 2023: Hemelvaart en vrije dag

Maandag 29 mei 2023: Tweede Pinksterdag


Onderwijsontwikkeldagen 2022-2023

Let op: deze dagen zijn niet altijd vrij voor leerlingen! (informatie volgt later)

Woensdag 5 oktober 2022

Vrijdag 9 december 2022

Donderdag 9 februari 2023

Dinsdag 28 maart 2023

Dinsdag 30 mei 2022