Zij-instroom


Vanuit voortgezet onderwijs overstappen naar het ds. Pierson College? 

Wij informeren je graag over de procedure rondom het vooraanmelden als zij-instromer op onze school. Deze procedure is in lijn met de afspraken die alle scholen voor Voortgezet Onderwijs in onze regio hebben gemaakt.

Als je de vooraanmeldingsformulieren met toebehoren hebt ingevuld en retour gezonden, kom je in ons bestand voor zij-instromers 2021-2022 te staan. 

Vooraanmelden is mogelijk vanaf 1 maart 2021. Er zal hierna informatie worden opgevraagd bij de toeleverende school. De plaatsingscommissie bestudeert de vooraanmelding en stelt vast of je geplaatst zou kunnen worden. Een leerling is in principe plaatsbaar wanneer hij regulier onderwijs volgt op een leerniveau dat de school aanbiedt. In het geval van het ds. Pierson College betreft dit de theoretische leerweg van het vmbo, havo en atheneum. In de maand april bekijkt de directie hoeveel leerlingen mogelijk kunnen instromen in de diverse leerjaren. Jaarlijks hebben wij een (beperkt) aantal plaatsen per leerjaar voor nieuwe leerlingen die op onze school instromen. Voor die leerlingen voor wie mogelijk een plaats beschikbaar is in het volgend schooljaar, volgt een intakegesprek. We nodigen je samen met je ouder(s) hiervoor uit. Na de overgangsvergadering in juli is pas definitief duidelijk of er kan worden overgegaan tot plaatsing of niet.

Jaarlijks is een aantal plaatsen beschikbaar voor leerlingen die vanuit een andere school in één van de leerjaren wil instromen. Wij hanteren in dit kader een maximale groepsgrootte van 28 leerlingen. Indien je interesse hebt in een overstap naar onze school, kan je/je ouders bij mevr. Hoek van het decanaat vooraanmeldingsformulieren opvragen. Stuur dan een e-mail naar: m.hoek@pierson.nl.