Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage, wat is dat?

Maatschappelijke stage (Mas) is een vorm van binnen- of buiten school leren waarbij leerlingen door middel van vrijwilligersactiviteiten kennis kunnen maken met en een bijdrage kunnen leveren aan allerlei aspecten en onderdelen van de samenleving.


Wat is het doel?

Maatschappelijke stages dragen bij aan maatschappelijke betrokkenheid van de leerlingen en aan hun besef van normen en waarden.

Door de stages leren jongeren andere groepen, zichzelf  en organisaties in de samenleving kennen en worden ze uitgedaagd om zichzelf in de toekomst vrijwillig in te zetten voor hun leefomgeving of anderen.  Ze kunnen hun talenten ontwikkelen en zich al oriënteren op hun toekomst.

De stages vinden plaats bij non-profit organisaties en –projecten in bijvoorbeeld:

o             Goede doelen

o             ICT en media

o             Kunst en cultuur

o             Natuur en milieu

o             Onderwijs 

o             Openbaar bestuur en politiek

o             Recreatie

o             Religie en levensbeschouwing

o             Sport en beweging

o             Verenigingsleven

o             Zorg en welzijn


Wie loopt er stage?

Elke leerling op het ds. Pierson College doet in leerjaar 1, 2 en 3 een verplichte klassikale maatschappelijke stage. Daarnaast zijn er verschillende, niet verplichte mogelijkheden. In het begin van het schooljaar worden de leerlingen door hun mentor geïnformeerd over de Mas.


Hoe is het georganiseerd?

De stage wordt opgebouwd in een leerlijn van klein, veilig (in school) en gestuurd naar breed (buiten school) en zelfstandig. Hierbij valt ook te denken aan een opbouw van sociale vaardigheden die nodig zijn voor het vervullen van een stage. De begeleider is de mentor van de leerling.

De leerlingen van leerjaar 1 gaan gezamenlijk met het project Going Global aan de slag. Leerjaar 2 kent een klassikaal project gericht op kwetsbare groepen in de samenleving. Leerlingen van leerjaar 3 hebben een klassikale maatschappelijke stage met hun mentor tijdens de landelijke NL-doet dag.


       


NL doet

Het Oranjefonds organiseert jaarlijks in maart, samen met duizenden organisaties in het land, 'NL-doet', de grootste vrijwilligersactie van Nederland. 'NL-doet' zet vrijwilligers in het zonnetje en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen steken. Alle leerlingen van leerjaar 3 voeren daarom in maart een klus uit onder leiding van hun mentor.

Mogelijk wordt er die dag een beroep op u als ouder gedaan bij het ophalen of wegbrengen van leerlingen. 

U kunt uw vereniging of organisatie ook aanmelden als u nog een leuke klus heeft voor een groep leerlingen op www.nldoet.nl


Waar kan ik informatie vinden?

Indien u een stage wilt aanbieden of meer informatie wenst, kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met één van de Mas-coördinatoren: mw. A. Stefanowicz  en/of mw. N. Rghioui. Zij hebben iedere dinsdag spreekuur van 9:35-10:45 uur naast lokaal B16.

Vacatures en stage-contracten

Op het prikbord tegenover B16 worden de nieuwste vacatures geplaatst, ook op onze website, Magister/ELO of op de beamer verschijnen regelmatig oproepen voor vrijwilligerswerk. Dit kunnen activiteiten binnen de school zijn, zoals helpen bij het voorbereiden van een schoolfeest of deelname aan de leerlingenraad, maar het kunnen activiteiten buiten de school zijn.

Tegenover de werkruimte bevindt zich een kast met folders en stagecontracten die de leerlingen kunnen gebruiken om hun stage vast te laten leggen.  

MAS stage formulier extern

MAS formulier vrijwillige klussen

Portfolio  

Leerlingen worden gestimuleerd om individueel of in duo’s vrijwilligerswerk op te pakken. De leerling beheert zelf een portfolio en neemt dit mee naar volgende leerjaren. Deelname aan de Mas wordt meegenomen in het testimonium dat elke leerling krijgt bij zijn diploma. Dit testimonium geeft een beeld van de leerling, zijn/haar interesses en zijn of haar talenten en motivatie. Om toegelaten te worden tot een vervolgopleiding kan dit portfolio een positieve bijdrage leveren.

De Mas-prijs

Jaarlijks nomineren mentoren leerlingen die zich bijzonder ingezet hebben voor vrijwilligerswerk. De Mas-prijs wordt tijdens de Night of the Proms uitgereikt.

Partners buiten de school

Wij werken samen met de organisaties Award for young people en Divers. Daarnaast maken wij gebruik van de vacaturebank Platform073 van Galant.Verzekering

Tijdens schooluren c.q. evenementen in schoolverband zijn leerlingen verzekerd via een collectieve schoolongevallenverzekering, inclusief de benodigde reistijd voor het komen en gaan van de plaats waar de activiteiten plaatsvinden. Deze dekking geldt ook voor stagewerkzaamheden in het kader van Mas. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft daarnaast een zogenaamde VNG Vrijwilligerspolis, die in voorkomende gevallen een aanvullende dekking biedt. 

Coördinatoren Maatschappelijke stage zijn Agnes Stefanowicz en Naomi Rghioui.


PowerPointpresentatie MAS Onderbouw >

PowerPointpresentatie MAS Bovenbouw>