Wij zoeken jou voor de leerlingenraad!


Meld je snel aan!

Wij zoeken jou voor de leerlingenraad!

Wil jij je aanmelden voor de leerlingenraad? Fijn! Graag vertellen wij wat meer over wat de leerlingenraad doet en betekent.


De leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen binnen de school en maakt school voor leerlingen nog iets leuker. Heel officieel betekent dat dit:

De leerlingenraad heeft tot doel:
a. Het behartigen van de belangen van alle leerlingen.
b. D.m.v. adviezen invloed uit te oefenen op de besluitvorming op school.
c. Het regelen en organiseren van activiteiten die in het belang zijn van de leerlingen, of ten goede komen aan de sfeer op school, dit altijd in overleg met de directeur Onderwijs & Ontwikkeling.
d. De leerlingen inspraak te geven in de activiteiten van de leerlingenraad en hen daarover voldoende te informeren.

Daarnaast houd je je ook nog bezig met één bepaald onderwerp, zoals:
- Onderwijs
- Identiteit en Duurzaamheid
- Communicatie
- Buitenschoolse activiteiten
- Evenementen

Hierover krijg je meer informatie als de leden van de leerlingenraad bekend zijn.

Wel belangrijk om te weten is dat de leerlingenraad geen officiële functie heeft binnen de school. De leerlingenraad denkt mee, adviseert, informeert en organiseert. We geven adviezen aan bijvoorbeeld de directie en de medezeggenschapsraad (MR), zo blijven zij op de hoogte van de meningen van leerlingen. Zij zijn niet verplicht hier iets mee te doen.

Wij vergaderen met de leerlingenraad ongeveer 7 keer per jaar, meestal in de middag na school. Het is mogelijk dat je voor deze vergaderingen stukken moet lezen of jezelf moet voorbereiden. Houd hier rekening mee!

De leerlingenraad is een mooie ervaring en een kans om een kijkje te nemen achter de schermen van de school en de stem van alle leerlingen te laten horen.
Lijkt het je leuk om mee te doen? Meld je uiterlijk 14 juni aan via het aanmeldformulier

Na 14 juni worden alle aanmeldingen verzameld. Mochten er binnen een afdeling meer dan twee leerlingen zich aangemeld hebben, dan start een verkiezingsprocedure binnen die afdeling. Als dit het geval is, hoor je dit uiterlijk 15 juni. 24 juni wordt dan de definitieve samenstelling van de leerlingenraad 2022-2023 bekend gemaakt!

Wij kijken uit naar de aanmeldingen! Heb je een vraag? Laat het ons weten!
 
Meer informatie over wat we doen en wie we zijn vind je hier.


Terug naar nieuwsoverzicht