Benoeming rector/bestuurder
Benoeming rector/bestuurder

In verband met de a.s. pensionering van Alma van Bommel, rector/bestuurder van onze school, is er in de afgelopen periode met inzet van een betrokken Benoemings Advies Commissie en een extern bureau gewerkt aan het invullen van de vacature. De Raad van Beheer van het ds. Pierson College is blij jullie te kunnen informeren dat zij na een unanieme voordracht en met positief advies van de MR besloten heeft Wim Klaassen per 1 april 2021 te benoemen als de nieuwe rector/bestuurder van de school. 


Wim Klaassen is eerder werkzaam geweest in leidinggevende functies bij Arcadis en Stichting BrabantWonen. In beide functies heeft hij ervaring opgedaan met procesmanagement en organisatieontwikkeling. Vanaf 2014 is hij werkzaam als bestuurder bij De Eenbes, Stichting voor Katholiek, Interconfessioneel en Protestant-Christelijk Basisonderwijs in de regio Eindhoven. Hij doet dat met oog en een hart voor de leerlingen en professionals in de scholen.


Wim is getrouwd, heeft 3 kinderen en woont met zijn gezin in Berghem. Het ds. Pierson College haalt met hem een mensgerichte rector/bestuurder in huis die met zijn ruime bestuurlijke ervaring in een onderwijsomgeving en zicht op organisatieontwikkeling in samenspraak een duidelijke koers voor de Pierson zal weten te continueren en daarbij de verbinding met de omgeving/partners niet uit het oog verliest. 


Op een later moment zal de Raad van Beheer informeren over de wijze waarop invulling gegeven wordt aan het afscheid van Alma van Bommel.  Zij sluit als rector/bestuurder na een warme overdracht aan haar opvolger een periode af van 14 jaar kundig en geïnspireerd leiding geven aan het ds. Pierson College, met grote inzet in de school, de stad, regio en VO-sector. De Raad heeft veel waardering voor haar inzet, integriteit en brede betrokkenheid.Terug naar nieuwsoverzicht