Bezoek van de Inspectie


Eind november 2017 heeft de Inspectie voor het Onderwijs een vierjaarlijks bezoek gebracht aan onze school.

Bezoek van de Inspectie

Op 31 januari is een conceptrapport met betrekking tot dit bezoek besproken met het bestuur/directie van het Pierson College. De directie laat weten dat het fijn te horen is hoe zorgvuldig en diepgaand de inspectie heeft gekeken en hoe positief de school door hen gewaardeerd wordt. De school bruist en scoort hoog op visie en kwaliteit van het onderwijs. Leerlingen, medewerkers en bestuur tonen zich bevlogen en betrokken in het leren en werken op de Pierson. Natuurlijk zijn er ook punten die beter kunnen en daarvoor is ook aandacht binnen onze school. We zijn trots op de mooie resultaten en blij met de waarderende en inspirerende reactie van de inspectie. Het definitieve rapport verschijnt over enkele weken op de website van de Inspectie en dan kunt u het tevens hier op onze eigen website terugvinden. Een vooruitblik in de vorm van de samenvatting uit het conceptrapport willen we op deze plek graag alvast met u delen.


Samenvatting conceptrapport Inspectie >Terug naar nieuwsoverzicht