Bijles op de Pierson (BOP) start weer


Soms kun je extra hulp gebruiken om een bepaald vak beter onder de knie te krijgen. In een aantal gevallen biedt de steunles daar te weinig ruimte voor. 

Bijles op de Pierson (BOP) start weer

Sommige leerlingen hebben moeite met plannen. Er zijn oudere leerlingen die prima in staat zijn bepaalde stof aan medeleerlingen uit te leggen of die je kunnen helpen met het plannen. Zo iemand noemen we een tutor. 

Bijlessen starten vanaf 19 september.

Vanaf 10 september kun je jezelf aanmelden als je extra hulp wilt of als je tutor wil zijn. 

Dat kan op drie manieren:

  1. Stuur een mail naar bijles@pierson.nl en geef in deze mail aan of je graag bijles wilt krijgen of tutor wil zijn. Je ontvangt dan een inschrijfformulier.
  2. Neem een inschrijfformulier uit de kast bij de werkruimte naast B16, tegenover het prikbord.
  3. Download en print het juiste BOP formulier van de ELO of van de website. 

Het inschrijformulier kun je ingevuld, met handtekening van een van je ouder(s)/verzorger(s) en van je vakdocenten inleveren bij de receptie. Na ontvangst sta je ingeschreven en gaan we op zoek naar een geschikt persoon voor je. Binnen twee weken ontvang je via de mail bericht of we iemand voor je gevonden hebben. Daarna neemt de tutor contact op met de leerling die om bijles vraagt. 

Over de plaats zelf (zelfstudieruimte), de dag, de tijd, de regelmaatr en natuurlijk om welke stof het gaat. 

Tutor zijn kan alleen als je in klas 3 of hoger zit. De vakdocent zal zijn of haar toestemming moeten geven. De vakdocent weet of de tutor het vereiste niveau voor het geven van bijles en de nodige vaardigheden bezit. De tutor kan mogelijk bij de vakdocent terecht voor eventuele vragen of oefenstof.

Bijles krijgen kost 5 euro per uur. De betaling regelt de leerling zelf met de tutor.Terug naar nieuwsoverzicht