Duurzaam klimaatbewust


Ingezonden brief van vrijdag 8 februari aan het Brabants Dagblad in reactie op de column van Linda Akkermans:

Duurzaam klimaatbewust


Duurzaam klimaatbewust


Hoe lang duurt klimaatbewustzijn eigenlijk? Beperkt het zich tot een schooldag van 9 tot 3? Die indruk zou je bijna krijgen als je de column van Linda Akkermans leest in het BD van 8 februari. Zij vertaalt het feitelijk niet hebben van stakingsrecht als een stakingsverbod en als het belemmeren van de ontwikkeling van leerlingen. En
laat die ontwikkeling van jongeren nu juist dat zijn waar we op onze school werk van maken. En niet alleen op donderdag 7 februari van 9 tot 3!


Scholen leiden leerlingen niet alleen op naar een diploma, maar begeleiden hen ook in hun persoonlijke ontwikkeling op weg naar hún toekomst. Onderwijspedagoog Biesta benoemt dat mooi in de termen van kwalificatie, socialisatie en subjectificatie. Ontdekken wie je bent, wat je kan, hoe je je verhoudt tot de ander en de wereld waarin je leeft, ook dat is onderdeel van school zijn. 


Op de Pierson komt duurzaamheid in alles terug en er zijn mooie voorbeelden te noemen: groene daken, recycling, maatschappelijke stage, onderwijsprojecten, goede doelenacties, kansengelijkheid, armoedebestrijding en nog veel meer. Nadenken over het klimaat en de toekomst hoort daar zeker bij. 


Afgelopen donderdag leek het even alsof dat alles enkel op die ene dag kan. Er zijn gelukkig veel andere momenten en manieren waarop je in onze democratie de politiek je mening kan laten weten. 


Persoonsvorming en waardenrijk opvoeden zijn voor ouders en school van groot belang. Het is een continu proces, een continue uitdaging en een continue kans voor de toekomst. Rollen en verantwoordelijkheden zijn daarin niet gelijk, maar raken elkaar vaak wel. Als school hebben we daarin ook een unieke verantwoordelijkheid met betrekking tot opleiden en examineren, niet voor niets met regelmaat een maatschappelijk discussiepunt.


Leerlingen goed voorbereiden op hun examen en op hun toekomst vraagt tijd, onderwijstijd die al stevig onder druk staat door een groeiend tekort aan docenten in het onderwijs. We moeten heel zuinig zijn op onderwijstijd, zeker als de vooraankondiging van het ‘klimaatspijbelen’ een reeks van politieke stakingen onder schooltijd belooft.


Wij denken op de Pierson breder dan van 9 tot 3. We gebruiken de maatschappelijke discussie om in de school en het onderwijsprogramma nog meer aandacht te geven aan duurzaamheid en het klimaat. Schoolleider Van der Weide attendeerde ouders en scholen in de Volkskrant eerder deze week op andere manieren om de aarde te
redden. Creating the world together! Een mooie uitdaging die de Pierson past! En voor alle leerlingen die zondag 10 maart willen deelnemen aan de klimaatmars in Amsterdam regelen wij van harte treinkaartjes!


Alma van Bommel
rector/bestuurderTerug naar nieuwsoverzicht