Het nieuwe schooljaar gaat van start!


We zijn blij dat we vanaf maandag 24 augustus a.s. alle leerlingen en medewerkers welkom mogen heten op de school en met elkaar het onderwijs op school weer kunnen oppakken. We zijn er klaar voor!

Het nieuwe schooljaar gaat van start!

Het schoolgebouw en de ventilatie voldoen aan alle gestelde eisen en wordt op enkele plekken zelfs nog verder geoptimaliseerd. De organisatie, het rooster en de lokalen zijn aangepast aan alle RIVM-normen en ingericht op de 1,5 meter norm. Dat alles betekent dat sommige dingen anders zijn, zoals de leswisseling en het gebruik van het LUX gebouw. Medewerkers en leerlingen worden daar maandag uitgebreid over geïnformeerd.

We doen er alles aan om de veiligheid te bewaken. Daarbij zijn niet alleen het gebouw en de organisatie van belang, maar ook en meer nog het gedrag van ieder in de school. Wij verzoeken alle leerlingen, medewerkers en bezoekers om de RIVM-voorschriften in acht te nemen. We respecteren de 1,5 meter afstand tussen leerlingen en medewerkers en tussen medewerkers onderling. Bij corona-gerelateerde klachten blijf je thuis, terugkomend uit een oranje of rood gebied geldt 10 dagen guarantaine. Bij vermoeden van corona z.s.m. testen.

Indien een leerlingen afwezig moet worden gemeld vanwege quarantaine of corona-gerelateerde klachten, gaat dat op dezelfde manier als een ziekmelding maar wel met opgave van reden.

Als een leerling of een gezinslid positief getest is, wordt de leerlingbegeleider z.s.m. door de ouder/verzorger gebeld om te informeren over de corona-uitslag. Wij registreren de meldingen en hebben overleg met de GGD over de situatie op school. Zonodig worden er passende maatregelen ingezet en worden ouders daarover geïnformeerd. Wij hopen echter dat we het nieuwe schooljaar gezond starten en gezond houden, zodat het onderwijs weer gewoon doorgang kan vinden. Ondertussen wordt er in de laatste vakantieweek op bijzonder positieve wijze door een grote groep leerlingen gewerkt aan bijspijkerprogramma’s en hebben we 16 nieuwe collegas in ons team van ca. 180 medewerkers mogen begroeten. Laten we met elkaar zorgen dat het een fijn en positief schooljaar gaat worden. Dat kan alleen maar met een actieve inzet en bijdrage van ieder in de school. Wij wensen onze leerlingen, hun ouders/verzorgers en onze medewerkers een succesvol jaar in goede gezondheid toe!

Namens directie en afdelingsleiders,

Mw. A.M. van Bommel

Rector/bestuurderTerug naar nieuwsoverzicht