Night of the Proms 2017


Op dinsdag 3 oktober 2017 was het zo ver: de jaarlijkse Night of the Proms op het Pierson College waarbij meer dan 100(!) leerlingen voor verschillende vakken een diploma of certificaat kregen uitgereikt. Elke docent had een korte uitleg over de inhoud en het belang van het diploma of certificaat en dit werd ondersteund door mooie foto’s tot groot genoegen van de aanwezigen.

Night of the Proms 2017

Uitreiking certificaten

Te beginnen met de certificaten Frans: de leerlingen werden –uiteraard in het Frans- toegesproken door hun docente, Gwenn Pruvot. Daarna was het de beurt aan de leerlingen die het Cisco certificaat kregen uitgereikt door Peter Cools. Tomas Brok kreeg van Cisco zelfs een ‘Special Recommendation’! Ook werden de ‘Cambridge diploma’s’ voor Engels uitgereikt. Allereerst werden de 52 leerlingen die de keuzemodule ‘First Certificate in English’ in H4 en A4 succesvol hadden afgerond met ‘one-liners’ in het Engels toegesproken. Daarna kwamen tenslotte de 35 leerlingen naar voren die het ‘Certificate in Advanced English’ hebben behaald. Deze groep leerlingen kregen na vier jaar hun verdiende diploma. En als ‘uitsmijter’ werden de twee leerlingen - Tia l’Amie en Manon Westerveld -toegesproken die als eerste leerlingen van de Pierson het CPE-diploma (‘Certificate of Proficiency in English’) hebben behaald.


Prijsuitreiking beste maatschappelijke stage
Ook vond de jaarlijkse MAS-prijs uitreiking plaats voor de beste MAatschappelijke Stage (MAS) van afgelopen schooljaar. Ook in schooljaar 2016-2017 hebben we veel aanmeldingen ontvangen voor deelname aan een maatschappelijke stage, hoewel dit vanaf schooljaar 2014-2015 al niet meer verplicht is.  Dat is goed nieuws, want de maatschappelijke stage biedt veel kansen en voordelen, zowel voor de leerlingen als voor de verschillende organisaties waar zij hun MAS uitvoeren. Uit al die aanmeldingen zijn drie leerlingen genomineerd voor de MAS-prijs:  Laura Broecks (H3) die zich met name voor de school zelf op vele fronten heeft ingezet, Maud Smith (Th2) die tijdens haar vakantie in een bejaardenhuis Park Eemwijk gewerkt heeft en Wouter Weijnen (H4) die geld verzameld heeft voor stichting Dream4Kids. Maud heeft daarbij de eerste prijs gewonnen: van harte gefeliciteerd! Wij zijn trots op Maud, Laura en Wouter en willen hen hartelijk danken voor hun inzet. Zij zijn een voorbeeld voor vele leerlingen. Terug naar nieuwsoverzicht