Persbericht ds. Pierson College d.d. 5 november 2020


Persbericht

Deze week is er op en rond het ds. Pierson College helaas onrust ontstaan naar aanleiding van via  Social Media verspreid beeldmateriaal uit een lesuur maatschappijleer in de bovenbouw. Er is door leerlingen een foto gemaakt van een specifieke dia, die gaat over hoe de democratische rechtsstaat  onder druk komt te staan wanneer bepaalde grondrechten met elkaar botsen, zoals vrijheid van  meningsuiting, van religie en van betoging. Een van de voorbeelden daarvan betrof een cartoon van  de profeet Mohammed. Mensen voelden zich in 2006 daardoor beledigd en demonstreerden  daarom. Een lesvoorbeeld van hoe complex de samenval van rechten kan zijn, maar ook hoe  belangrijk die grondrechten voor mensen zijn. 


Vanuit onze opdracht als school vormen onderwerpen als democratie, maatschappelijke dilemma’s  en burgerschapsvorming onderdeel van ons onderwijs. Vanuit onze visie doen we dat altijd vanuit  respect en brengen daarbij verschillende perspectieven in beeld. Perspectieven die leerlingen helpen  breed een eigen mening te vormen op basis van kennis en waarden, niet op aannames. 


Doordat door leerlingen foto’s uit de les en beeldmateriaal uit de lespresentatie werden verspreid,  ontbrak deze context en hebben mensen buiten de context van de school zich een oordeel gevormd  over de lessituatie en intentie, wat geleid heeft tot diverse reacties en emoties. Dit alles voelt  onveilig voor de docent en anderen in de school. Daarnaast ontstonden buiten de school onjuiste  beelden over leerlingen en medewerkers van de school, die als kwetsend en onveilig werden ervaren.  

Voor de directie en de veiligheidscoördinator was dit reden om externe expertise en ondersteuning  in te schakelen. O.a. Gemeente ‘s-Hertogenbosch, politie, School&Veiligheid en het OM hebben de  school geadviseerd en volgen deze situatie.  


De betreffende docent wordt ondersteund vanwege gevoelde onveiligheid. De schrik en de impact  van de vele reacties is groot. De docent maakt het naar omstandigheden redelijk en we kijken in  goed overleg naar wanneer de lessen weer hervat zullen worden.  


Op de school is het redelijk rustig, hoewel iedereen geschrokken is en geraakt door de heftigheid van  de reacties. Een heftigheid die de school vooral vanaf buiten raakt en zich voegt in een  maatschappelijke discussie over een actueel onderwerp, in het bijzonder in het licht van landelijke en  internationale gebeurtenissen.  

Wij hopen voor alle betrokkenen en het onderwijs op de Pierson dat de rust snel weerkeert, zodat  we op prettige wijze met elkaar in gesprek kunnen over de gebeurtenissen van de afgelopen dagen.  


Directie ds. Pierson College Terug naar nieuwsoverzicht