Privacy op de Pierson


Het is u waarschijnlijk niet ontgaan: sinds 25 mei 2018 moeten alle organisaties, dus ook scholen, voldoen aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacy op de Pierson

Ook het ds. Pierson College is zich bewust van de verantwoordelijkheid die wij hebben als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens. Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Het reglement zal voor de zomervakantie op de website geplaatst worden. Komend schooljaar zullen we met ouders en leerlingen in gesprek gaan over hoe wij met hun persoonsgegevens om gaan. Natuurlijk kunt u als u vragen heeft ook terecht bij de directie.Terug naar nieuwsoverzicht